Lääkepakkausten tarkastelua
13.11.2018

Lääkeväärennysdirektiivin vaatimusten mukainen Lääkevarmennusjärjestelmä otetaan käyttöön viimeistään helmikuussa 2019. Tässä uutiskirjesarjan kolmannessa osassa käsitellään lääkepakkauksiin lisättävän tiedonkantajan eli 2D-datamatriisin hyödyntämistä. Voit lukea edelliset uutiskirjeet täältä.

Mikä on 2D-datamatriisi? Lääkevarmennuksen myötä lähes kaikkiin Suomen reseptilääkepakkauksiin lisätään GS1-standardin mukainen 2D-datamatriisi, joka sisältää lääkepakkauksen avaintiedot. 2D-datamatriisissa valkoiset ja mustat alueet vastaavat koodattua numeroa tai kirjainta.

Fakta 1. Vnr-numero säilyy ja auttaa tunnistamaan lääkkeen myös jatkossa

Vnr-logo

Vnr-numero säilyy lääkepakkauksissa uudistuvien tuotekoodien rinnalla ja tukee esimerkiksi menekin seurantaa apteekissa. Myös lääkkeen hinta- ja korvattavuustiedot on sidottu Vnr-numeroon. Visuaalisesti yksinkertainen Vnr-numero auttaa vastakin lääkepakkauksen tunnistamisessa.

Lääkepakkauksen tuotekoodin tulee puolestaan olla GTIN-koodi tai yksilöllinen NTIN-koodi. Lääkepakkauksen tuotekoodi muuttuu jatkossa aina, jos pakkaukseen tai valmisteeseen tulee loppukäyttäjän kannalta merkittävä muutos: esimerkiksi ulkopakkauksen koko muuttuu merkittävästi tai tabletin väri vaihtuu. Tuotekoodimuutoksia tulleekin jatkossa nykyistä useammin.

Lääketietokeskus hallinnoi Pohjoismaista Vnr-tietokantaa ja ylläpitää Vnr-numeroiden ja tuotekoodien välistä linkitystä lääkeyritysten ilmoitusten perusteella. Yksi Vnr-numero voi olla linkitetty useaan GTIN-koodiin. Kun eri koodit on linkitetty toisiinsa luotettavasti, sujuva tiedonsiirto ja -käsittely mm. lääkkeen toimituksessa ja lääkelogistiikassa varmistuu. Esimerkiksi kun 2D-datamatriisi skannataan, lääkkeen tiedot näkyvät apteekkijärjestelmässä.

Jos haluat tietää lisää Vnr-numeroista, niihin liittyvästä sääntelystä tai tuotekoodeista ja niiden muutostilanteista, käy tutustumassa VnrWikiin.

Fakta 2. 2D-datamatriisin tiedot automaation tukena apteekissa

2D-datamatriisi

Lääkepakkauksen 2D-datamatriisin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot

  • tuotekoodi, yleensä GTIN (PC=product code)
  • yksilöity sarjanumero (SN=serial number) 
  • eränumero (LOT=XXX)
  • viimeinen voimassaolopäivä/kestoaika (EXP=XXX)

Tiedot voidaan konelukea skannaamalla 2D-datamatriisi. Näin voidaan esimerkiksi tallentaa helposti biologisen valmisteen erätieto. Kestoaikatietoa puolestaan voidaan hyödyntää mm. tehokkaassa varastonhallinnassa. Yllä listatut tiedot ovat pakkauksessa myös silmin luettavissa.

Fakta 3. Näin erotat QR-koodin ja 2D-datamatriisin

QR-code and 2D matrix

Lääkepakkauksessa voi olla kaksi erilaista, toisiaan ulkoisesti muistuttavaa tiedonkantajaa: QR-koodi ja 2D-datamatriisi. QR-koodin tunnistaa mustista neliöistä kolmessa kulmassa (kuvassa korostettuna turkoosilla). QR-koodin lukeminen onnistuu lääkkeen käyttäjän älypuhelimella. QR-koodiin voi olla tallennettuna esimerkiksi lääketietoa tarjoava verkko-osoite, kuten pakkausselosteen osoite. QR-koodi ei liity lääkevarmennukseen.

2D-datamatriisin (ja QR-koodin) lisäksi pakkauksessa voi jatkossakin olla myös perinteinen, lineaarinen viivakoodi, mutta sen tulee sisältää sama tuotekoodi kuin 2D-datamatriisin. Lineaarista viivakoodia ei tarvita 2D-datamatriisin käyttöönoton jälkeen, koska 2D-datamatriisi sisältää laajemmat tiedot. Jatkossa 2D-datamatriisiin on mahdollista tallentaa pakollisten lääkevarmennusjärjestelmään liittyvien tietojen lisäksi myös muuta hyödyllistä tietoa, esimerkiksi lääketietoa tarjoava verkko-osoite. Siten QR-koodikin jää lopulta tarpeettomaksi.

Mitä ajatuksia lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto herättää juuri nyt Feedback

Vastaa nopeaan kyselyyn tästä. Jaamme kyselyn tulokset alkuvuoden 2019 uutiskirjeessä.

Tervetuloa Farmasian Päiville osastolle 1e7!

Osallistu messuarvontaamme ja kerro ajatuksiasi lääkeinformaation käytöstä apteekkijärjestelmässä lääketoimituksen ja lääkeneuvonnan tukena. Esittelemme osastolla mm. lääkeainekohtaista Pharmaca Fennica -verkkopalvelua ja digitaalisia hoidon tukimateriaaleja.

Tämä on kolmas osa Lääkevarmennusjärjestelmä-uutiskirjesarjaa. Seuraava osa julkaistaan verkossa ja lähetetään apteekeille alkuvuonna 2019. Voit ehdottaa aihetta lähettämällä sähköpostia info@laaketietokeskus.fi

Voit lukea uutiskirjesarjan aikaisemmat osat Lääketietokeskuksen verkkosivuilla. Lisätietoa lääkevarmennuksesta saat osoitteesta www.laakevarmennus.fi.

Haluatko vinkata lääkevarmennusuutiskirjeistä kollegallesi? Lähetä meille sähköpostiosoite – pidämme teidät ajan tasalla.