Klik-tietopankki
23.09.2020

Vuodeosaston jääkaappi jäi yöksi raolleen ja siellä olevat lääkkeet lämpenivät. Vieläkö niitä voi käyttää? Kuinka kauan antibioottiliuosta voi säilyttää valmistuksen jälkeen? Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus eli KLIK auttaa, kun terveydenhuollon ammattilainen kohtaa lääketietopulman.


Klik-tietopankki on terveydenhuollon organisaatioille ja apteekeille tarkoitettu helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka tarjoaa monipuoliset ja kattavat vastaukset haastaviinkin lääketietokysymyksiin.


KLIK perustettiin vuonna 2001 Kuopiossa tarjoamaan lääkkeiden käyttöön liittyvää neuvontaa puhelimen välityksellä sekä kansalaisille että terveydenhuollon ammattilaisille. Ajatuksena oli mahdollisimman matalan kynnyksen palvelu, josta saisi saman tien vastauksen niin arkisiin kuin myös syvällistä perehtymistä vaativiin lääkkeiden käytön ongelmiin.


Nykyään KLIK toimii Lääketietokeskuksen verkkopalveluna, josta terveydenhuollon organisaatiot voivat hankkia yhden luukun periaatteella apua visaisiin lääketieto-ongelmiin, jolloin hoitotyön arjessa säästyy enemmän aikaa potilastyöhön.

Mitä KLIK:istä kysytään?


KLIK:in käyttäjät työskentelevät erilaisissa tehtävissä, joten KLIK:in farmaseuttiset asiantuntijat saavat selvitettäväkseen hyvin monipuolisia kysymyksiä. Sairaalaosastoilta kysytään useimmiten lääkkeiden säilyvyyteen ja säilytyspoikkeamiin, liuosten yhteensopivuuteen ja erityisluvallisiin lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Hoivakodeista puolestaan tyypillisesti tiedustellaan, voiko tabletin murskata, jos asukkaalla on nielemisongelmaa, eikä kokonaisen tabletin nielaisu onnistu.


Joskus eteen tulee laajempia selvityksiä vaativia kysymyksiä, kuten potilaan geneettisen poikkeaman vaikutus lääkkeen tehoon tai turvallisuuteen, tai lääkitysvaihtoehdot harvinaiseen sairauteen. Myös näihin kysymyksiin KLIK:in asiantuntijat etsivät vastauksen hyödyntämällä tieteellisiä artikkelitietokantoja ja ulkomaisia lääketietovarantoja. Useimmiten vastaus löytyy kuitenkin KLIK:in omasta tietokannasta, sillä sinne on kertynyt palvelun lähes parikymmenvuotisen historian aikana tiedot kaikista kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista, jopa yli 110 000 kysymys-vastausparia. KLIK hoitaa myös yhteydenpitoa lääkeyritysten kanssa, jos ongelman ratkaisu edellyttää suoraan yritykseltä saatavia tietoja.


Lääketietokeskuksen farmaseuttiset asiantuntijat vastaavat tietokantaan saapuneisiin kysymyksiin kolmen arkipäivän sisällä. Vastauksiin käytetyt tietolähteet dokumentoidaan ja kysymykset luokitellaan, mikä helpottaa KLIK:in tietokannan käyttöä paitsi tietolähteenä, myös tutkimustarkoituksiin. KLIK:in tietojen pohjalta onkin laadittu vuosien varrella useita julkaisuja ja pro gradu -töitä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä tai katso KLIK-tietopankki >