Lääkeinformaatioverkosto
05.09.2019
Kansallinen lääkeinformaatioverkosto perustettiin edistämään vuonna 2012 julkaistun lääkeinformaatiostrategian tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Verkostossa toimii viisi moniammatillista työryhmää ja näiden lisäksi viestintätiimi. Mukana on myös useita lääkkeiden käyttäjiä edustavia järjestöjä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi Lääkeinformaatioverkoston työtä.
 
Lääkeinformaatioverkostossa toimii noin 120 jäsentä ja he edustavat noin 60 eri organisaatiota. Voidaan siis sanoa, että lääkeinformaatioverkosto on Suomen suurin lääkealan verkosto. Lääketietokeskuksesta verkostossa mukana ovat toimitusjohtaja Minna Palhamo ja johtaja Essi Kariaho. Palhamo toimii koordinaatioryhmän varapuheenjohtajana ja Kariaho työryhmän puheenjohtajana. 
 
Lääkeinformaatioverkoston työ on avointa ja julkista.
 
Seuraa Lääkeinformaatioverkoston toimintaa Innokylästä https://www.innokyla.fi/web/hanke167840
 
tai tilaamalla Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/uutiskirjetilaus
 
 
 
 
Lääkeinformaatioverkosto
 
 
 
 
 
 
 
Tagit