Koulutuspäällikkö Milla Kajanne
06.10.2021

Koulutuspäällikkö Milla Kajanne on työskennellyt Lääketietokeskuksen koulutusten parissa viitisen vuotta. Milla suhtautuu osaamisen kehittämiseen intohimoisesti ja sanoo, että työelämässä ei nykypäivänä pärjää, jos ei jatkuvasti opi. Milla on itsekin innokas kouluttautuja – siitä esimerkkinä uunituore sotemaisterin tutkinto.

Koulutuspäällikkö Milla Kajanne kertoo syttyneensä oppimiseen jo varhain. Uteliaisuus ja halu tietää laajasti eri asioista johdattivat häntä pikkuhiljaa osaamisen kehittämisen urapolulle.

- Olen toiminut kouluttamisen parissa kaksikymmentä vuotta, mistä kymmenen vuotta sosiaali- ja terveysalalla. Oppiminen on muuttunut ja muuttuu koko ajan paljon – kuten myös sote-ala. Digitalisaatio ja kansainvälistyminen tuovat oppimiseen uusia kiinnostavia mahdollisuuksia, ja korona-aika on vauhdittanut muutosta. On kiinnostavaa olla mukana kehittämässä osaamista vastaamaan opiskelijoiden ja työelämän erilaisia muuttuvia tarpeita, Milla kertoo.

Kriittisin resurssi on usein aika

Milla sanoo, että opiskelu on muuttunut vuosien saatossa yhä nopeatempoisemmaksi ja että opiskelijoiden kriittisin resurssi on usein aika.

- Asiantuntijoiden on tänä päivänä pidettävä itsensä jatkuvasti ajan tasalla. Muutos on nopeaa ja tietoa on valtavasti. Näen, että me olemme Lääketietokeskuksessa tärkeässä roolissa, kun rakennamme koulutuksistamme ja muista oppimispalveluistamme asiakkaille sopivia ja täsmällisiä kokonaisuuksia. Sisältö on rakennettu yhdessä alan edelläkävijöiden kanssa, ja se on kuratoitu niin, että siitä löytyvät tärkeimmät, olennaiset asiat, ja valtava tietomäärä on oikein fokusoitu. Sisällöt ovat toisin sanoen tiiviitä, helposti omaksuttavia ja saatavana helposti.

Opiskelijoiden erilaisiin tarpeiisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla oppimispolkujen varrelle rakennettuja sisältöjä.

- Meiltä löytyy koulutuksia niin uran alkuvaiheeseen kuin alalla kauemmin työskenneille kokeneille konkareille. Teemme myös uusia avauksia jatkuvasti, ja tänä vuonna olemme lanseeranneet uusia koulutuksia esimerkiksi tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa työskenteleville. Myös valtavan suosittu 7 askelta kohti parempaa tiedolla johtamista -webinaarisarja on osunut ajan hermoon ja avaa vaikuttavuuden perusteita opiskelijoille kattavasti eri näkökulmista.

Sotemaisterin tutkinnosta uusia ideoita koulutussisältöihin

Milla elää, kuten puhuu, ja pitää myös omat tietonsa ja taitonsa ajan tasalla. Hän valmistui tänä kesänä Helsingin yliopistosta sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriksi. Koulutus lisäsi ymmärrystä muun muassa soten palvelujärjestelmästä ja sen uudistamisesta, tiedolla johtamisesta ja vaikuttavuuden kehittämisestä.

- Palvelupolut, joissa huomioidaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen saumaton yhteistyö, ovat ratkaisevassa asemassa, kun yhteiskunta vastaa väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Potilaan ja asiakkaan kokema hyöty ja hoitotulos, tiedonkeruu ja tiedon hyödyntäminen ovat aina vain tärkeämmässä roolissa. Tämä trendi näkyy vahvasti myös Lääketietokeskuksen tarjoamissa koulutussisällöissä.

Tutustu Lääketietokeskuksen koulutuksiin: