Militsa Kukko
09.09.2021

Mielestäni lääkealalla kaikkein mielenkiintoisinta on päästä vaikuttamaan osaltaan ainakin välillisesti väestön terveyteen. Lääkealan moninaisuus ja sen tarjoamat monipuoliset työmahdollisuudet vetävät puoleensa. Useimmat hakeutuvat farmasian alalle halustaan työskennellä apteekkimaailmassa, mutta itseäni on aina kiehtonut mahdollisuus päästä tutustumaan lääkealan erilaisiin toimijoihin, kuten esimerkiksi Lääketietokeskukseen, lääkeyrityksiin ja viranomaispuoleen.

Päädyin tekemään lopputyötäni Lääketietokeskukselle oikeastaan juuri edellä mainitusta syystä. Minulle oli alusta asti selvää, että haluaisin toteuttaa lopputyöni yhteistyöprojektina jonkin lääkealan toimijan kanssa. Pohdin kesällä 2020 ennen aiheen valitsemista sitä, minkä aiheen parissa olisin kiinnostunut viettämään aikaa tiiviisti ainakin seuraavan puolen vuoden ajan.

Tyypin II diabeteksen lääkehoidon kehittäminen kiinnosti

Rakastan haastaa itseäni ja olin jo aiemmin opinnoissani ja harjoittelujen aikana huomannut, kuinka tyypin II diabeteksen lääkehoidon toteuttamisessa olisi rutkasti parannettavaa. Aiemmin opinnoissani olin tehnyt opiskelutovereideni kanssa ryhmätyön tyypin II diabeteksen hoidossa käytettävistä lääkkeistä ja tutustunut tyypin II diabeteksen Käypä hoito -suositukseen. Huomasin Lääketietokeskuksen tarjoavan mahdollisuuden tehdä lopputyön yhteistyöprojektina Helsingin yliopiston kanssa tyypin II diabeteksen lääkehoidon toteutumisesta, jonka jälkeen aiheen valinta oli helppoa.

Minulla ei ollut tullessani kovin tarkkoja odotuksia. En tiennyt paljoakaan Lääketietokeskuksesta aloittaessani lopputyöni tekemistä. Tiesin Lääketietokeskuksen ylläpitävän Vnr-verkkopalvelua. Tietämättömyyteni lisäsi kiinnostustani tehdä yhteistyötä Lääketietokeskuksen kanssa, sillä jatkuva oppiminen ja itseni kehittäminen on minulle luontaista. Halusin oppia lisää yrityksen toiminnasta ja parantaa ymmärrystä yrityksen roolista lääkealan toimijana. Molemmat odotuksistani toteutuivat täysin. Lopputyön tekemisessä mielestäni merkittävimmät taidot olivat kommunikointi- ja yhteistyökyky, osaamisen soveltaminen käytännössä ja motivaatio itsensä kehittämiseen.

Kullanarvoisia vinkkejä lopputyön ohjaajilta

En osannut odottaa, kuinka suuri merkitys olisi ohjaajan tuella koko lopputyöprosessin ajan. Sain molemmilta ohjaajiltani kullanarvoisia vinkkejä työni eteenpäin viemiseksi. Ohjaajani Elli Leppä Lääketietokeskukselta oli todella aktiivinen ja vastasi mieltä askarruttaviin kysymyksiin nopeasti. Säännölliset palaverit ohjaajien kanssa tekivät työn tekemisestä helppoa, eikä lopputyön tekeminen junnannut paikallaan. Arvostin ohjaajieni asiantuntijuutta, ja halusin hyödyntää sitä lopputyöni tekemisessä.

Mielenkiintoisimpina havaintoina lopputyössäni pidän lääkeinformaation merkitystä lääkehoidon toteuttamisessa ja ihmisten aitoa halua auttaa (tyypin II diabeteksen) lääkehoitoprosessin kehittämisessä toimivammaksi. (Lääketietokeskus tarjoaakin tietopalveluita eri organisaatioille ja parantaa toiminnallaan rationaalisen lääkehoidon toteutumista, joka näkyi myös heidän yhteistyökumppaneidensa motivaatiossa auttaa lääkehoitoprosessin kehittämisessä.)

Tällaisen vinkin haluaisin antaa vinkin opiskelijalle, joka on kiinnostunut tekemään lopputyön Lääketietokeskukselle: hyödynnä asiantuntijoiden osaamista ja ole utelias! Lääketietokeskuksen slogan ”Parantaminen alkaa tiedosta” kuvastaa hyvin yrityksen ideologiaa. Näe tämä elämäsi mahdollisuutena päästä tutustumaan Lääketietokeskukseen: pääset kehittämään yhteistyö- ja kommunikointitaitojasi ja osaamistasi usealla eri osa-alueella. Opi itseäsi viisaammilta, mutta muista, että myös sinä voit tarjota arvokkaita näkökulmia (yrityksen) toiminnan kehittämiseen!

Militsa Kukko