Farmasian ammattilaiset kaipaavat lisää tietoa antidopingneuvonnan tueksi
27.09.2019
Tuore tutkimus selvitti farmasian ammattilaisten näkemyksiä dopingista ja antidopingista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten farmasian ammattilaisten käyttämät lääkeneuvonnan tukityökalut vastaavat lääkevalmisteisiin liittyvän antidopingneuvonnan tarpeisiin ja millaisia valmiuksia farmasian alan koulutus antaa antidopingtyöhön.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 246 farmasian alan ammattilaisista ja heistä 68 % raportoi kohdanneensa työuransa aikana antidopingneuvontaa tarvitsevia erilaisia asiakasryhmiä, esimerkiksi kuntoilijoita tai kilpaurheilijoita. Tutkimukseen vastanneista farmasian ammattilaisista 84 % halusi neuvontatyönsä tueksi lisää tietoa dopingaineiksi luokiteltavista aineista, niiden vaikutusmekanismeista ja käyttötarkoituksista. Vastaajista 83 % toivoi tietoa dopingaineiden haittavaikutuksista sekä yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa. Lisäksi 88 % kaipasi tietoa ravintolisien ja luontaistuotteiden dopingriskeistä.

Tutkimuksen mukaan farmasian ammattilaiset kaipaavat toimintamalleja ongelmakäyttäjän kohtaamiseen ja urheilijan lääkityksen erivapausneuvontaan. Vastaajat kaipaavat myös lääkeainekohtaista dopingluokitusta näkyviin apteekkitietojärjestelmään: 91 % totesi, että lääkeaineen antidopingtieto olisi hyvä sisällyttää lääkkeiden tuoteinfoon. Vastaajista 77 % toivoi, että antidopingtieto integroitaisiin apteekkitietojärjestelmän tietolähteisiin. 86 % toivoi, että asiakkaalla olisi mahdollisuus ilmoittaa Omakanta-palveluun olevansa dopingtestauksen alainen urheilija.

Tutkimus toteutettiin keväällä 2019. Tutkimuksen toteutti farmaseutin lopputyönään farmasian opiskelija, fysioterapeutti Mikko Lemettilä yhteistyössä A-klinikkasäätiön Dopinglinkin, Lääketietokeskuksen ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin kanssa.
 

Tunnetko jo KAMU-lääkehakupalvelun?


KAMU-lääkehaku on Lääketietokeskuksen ja SUEKin yhteistyönä tuotettu palvelu. KAMU - Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -palvelu auttaa urheilijaa tunnistamaan, mitkä lääkkeet ovat urheilussa sallittuja ja mitkä kiellettyjä.
 
Mobiilissa ja verkossa käytettävä palvelu pohjautuu Lääketietokeskuksen lääketietokantoihin ja koskee Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Maksuton suomen- ja ruotsinkielinen KAMU-mobiilisovellus on ladattavissa Android- ja iOS-laitteille. Vuoden 2020 aikana sovellus julkaistaan myös englanniksi.
KAMU-lääkehaun käyttö on helppoa, ja mobiilisovelluksen avulla tiedot kulkevat mukana aina siellä, missä niitä tarvitaan. Urheilija voi merkitä KAMU-sovellukseen lääkevalmisteet, joita hän käyttää. Näin tieto on saatavilla aina tarpeen mukaan, niin apteekissa kuin dopingtestissä.

Jätä yhteystietosi, niin olen sinuun yhteydessä!