Junior ohjelmistokehittäjä Riina Moilanen
18.02.2020

Monella alalla on jo pitkään väitetty pelonsekaisin tuntein, että digitalisaatio tulee ja vie meidän työt. Tai että digitalisaatio vaikeuttaa elämää, ja tietotekniikkaa on hankalaa oppia käyttämään. Väitän, että digitalisaatio on ollut täällä jo pitkään, ja terveydenhuollossa sen suurimpana tarkoituksena on auttaa sekä tukea terveydenhuollon ammattilaisia työssään. Kun tieto löytyy helposti ja vaivatta, tai kun itseään toistavaa työtä saadaan sovellusten avulla automatisoitua, jää enemmän aikaa varsinaiseen hoito- ja asiantuntijatyöhön. 

Sovellusten helppokäyttöisyys ja hyvät ohjeistukset ovat todella tärkeässä asemassa, kun muutetaan asenteita ja vähennetään pelkoa erilaisia IT-ratkaisuja kohtaan. Me Lääketietokeskuksessa teemme sovelluksia lääkäreiden, hoitoalan ammattilaisten ja lääkealan ammattilaisten tueksi ja huomioimme käyttäjien näkökulman suunnittelu- ja kehitystyön eri vaiheissa. Sovelluksia ja data-paketteja kehittäessämme teemme yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa ja muokkaamme niitä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaiden ja loppukäyttäjien palautteen perusteella luomme helposti käytettäviä ja käyttäjälähtöisiä sovelluksia.

Työtä helpottavia sovelluksia ja datapaketteja ei saisi pelätä ja kammoksua, koska niiden tarkoituksena ei ole korvata tärkeää asiantuntijatyötä. Niiden tarkoitus on helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa työntekoa sekä toimia ammattilaisten apuvälineinä. 

Ennen ohjelmistokehittäjän uraani työskentelin farmaseuttina useissa eri apteekeissa sekä osastofarmaseuttina sairaalassa. Minulle tuli farmaseuttina työskennellessäni usein vastaan tilanteita, joissa olisin kaivannut nopeaa ja luotettavaa tiedonlähdettä sekä itseään toistavien työtehtävien vähentämistä. Koin, että toisteisissa mekaanisessa työssä omaa osaamistani ja potentiaaliani ei hyödynnetty tehokkaasti.

Juuri tällaisia työtä helpottavia, nopeuttavia ja tehostavia ratkaisuja pyrimme Lääketietokeskuksessa luomaan.

Yhdessä oppiminen innostaa ottamaan digitalisaatiosta hyödyn irti

Ylen artikkelissa Työ digitalisoituu kerrotaan, että Tilastokeskuksen viime vuonna tekemän työolotutkimuksen mukaan kutakuinkin jokainen suomalainen käyttää työssään digitaalisia sovelluksia. Monilla kuitenkin asenteet näitä sovelluksia kohtaan ovat vähintään epäluuloisia. Artikkelissa mainitaan samaan työolotutkimukseen perustuen, että naiset kokevat digitalisaation lisänneen työn kuormittavuutta ja nopeatempoisuutta useammin kuin miehet. Terveydenhuollon ala on tunnetusti hyvin naisvaltainen. Mitä ratkaisuja näiden asenteiden muuttamiseen voisi olla?

Sovelluksien käytettävyys, selkeys ja ohjeistus sekä niihin perehdyttämiseen käytettävä aika ovat erittäin olennaisia asioita. Sairaalamaailmassa työskennellessäni huomasin konkreettisesti positiivisia muutoksia asenteissa opastaessani hoitohenkilökuntaa käyttämään heidän työtään helpottavia sovelluksia. 

Mimmit koodaa -ohjelman tavoitteena on tehdä ohjelmointia ja ohjelmointialaa tutuksi kaikenikäisille suomalaisille naisille. Hanke on mielestäni loistava esimerkki siitä, miten IT-ratkaisuja tuodaan helpommin lähestyttäviksi, kun niiden kehittämiseen pääsee tutustumaan kannustavassa sekä helposti lähestyttävässä ilmapiirissä.
Terveydenhuollon ammattilaisille olisivat tervetulleita tapahtumat ja koulutukset, joissa erilaisiin sovelluksiin ja IT-ratkaisuihin tutustuttaisiin yhdessä, mietittäisiin erilaisia käyttötilanteita sekä vähennettäisiin sovellusten käyttöön mahdollisesti liittyvää epäluuloa tai pelkoa.

Minua milleniaalina on helpottanut toki internet-aikakauden nousun yhteydessä kasvaminen sekä loputon uteliaisuus uusia asioita kohtaan. Odotan edelleen mielenkiinnolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mitä kaikkea hienoa voimme yhdessä rakentaa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi. Älylääkekaapit, erilaiset robotiikkaratkaisut ja potilastietojärjestelmien jatkuva kehittyminen ovat tällä hetkellä hieno askel tulevaa kohti. Toivon, että innostuneisuuteni leviäisi laajalti terveydenhuollon eri osa-alueille ja sen myötä saisimme yhdessä luotua lisää uusia, hienoja, työelämää helpottavia ja tehostavia ratkaisuja. Digitalisaatio sekä erilaiset IT-ratkaisut ovat täällä, ja ne ovat mahtava lisä sekä tuki kokonaisvaltaiseen terveydenhuoltoon!

Teksti: Junior ohjelmistokehittäjä Riina Moilanen, Lääketietokeskus

Lue myös:

Digitaaliset palvelut tukevat lääkitysturvallisuuden toteutumista

Visuaalisuus selkeyttää lääketietoa

Tutustu Pharmaca Fennica -palveluihin