Digitaaliset palvelut tukevat lääkitysturvallisuuden toteutumista
10.12.2019
Väestö ikääntyy ja hoito- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Hoitolaitosten, hoitokotien ja kotihoidon on työskenneltävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta ne voivat vastata lisääntyvän asiakasmäärän hoidontarpeeseen. Samaan aikaan hoitohenkilökunnan on huolehdittava asiakkaidensa lääkehoidosta ja varmistettava lääkitysturvallisuuden toteutuminen.
 
Hoitohenkilökunnalla on keskeinen rooli turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkityspoikkeamien ennaltaehkäisyssä. Hoitaja tarkistaa, että oikea potilas saa oikean lääkkeen, oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja oikein annosteltuna.
 
Lääketietokeskuksen tuottamat digitaaliset lääketieto- ja koulutuspalvelut tukevat hoitohenkilökunnan työskentelyä ja lääkitysturvallisuuden toteutumista kustannustehokkaasti. Niiden avulla ajantasainen ja luotettava lääketieto on helposti ja kätevästi hoitohenkilön saatavilla. Palveluiden suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta vastaavat farmasian ja hoitotyön asiantuntijat.

Hoitotyön Pharmaca Fennica on käytännön työkalu hoitotyön arkeen

Hoitotyön Pharmaca Fennica on hoitotyön tueksi kehitetty lääketietopalvelu. Sen nopea ja monipuolinen lääkehaku vapauttaa aikaa potilasta varten, ja palvelusta löytyvät myös selkeät potilasohjeet, esimerkiksi pistosoppaat, potilaskortit ja opasvideot. Palvelun avulla voidaan tunnistaa lääkkeitä tablettien ja kapseleiden kuvien avulla. 

Turvallisen lääkehoidon ABC -verkkokurssi on käytännönläheinen ja napakka perehdytys lääkitysturvallisuuteen

Turvallisen lääkehoidon ABC -verkkokurssikokonaisuuden avulla hoitohenkilökunta perehtyy muun muassa kotihoidon lääkitysturvallisuuteen, lääkehaittoihin, iäkkään monilääkitykseen ja kivunhoitoon. Koulutuskokonaisuus sisältää monipuolisia tehtäviä ja opetusvideoita. Sisältö noudattaa STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan suosituksia, ja potilastapaukset ovat todellisista lääkehoitotilanteista. Aiheita käsitellään sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden näkökulmasta.
 
Katso myös: