Digitaaliset lääketietopalvelut vähentävät lääkäreiden työn kuormittavuutta
12.01.2021

Monet nuoret lääkärit uupuvat kiivastahtisen työn monien haasteiden edessä. Työvälineiden toimimattomuus ja tiedon pirstaleisuus lisäävät osaltaan työn kuormittavuutta. Lääketietokeskuksen digitaaliset lääketietopalvelut tuovat lääketiedon suoraan lääkärin työpöydälle ja helpottavat näin lääkärin työskentelyä.

Lääkärien työ on vaativaa ja kiivastahtista asiantuntijatyötä. Lähes neljännes nuorista jatkokoulutettavista lääkäreistä kertoi uupuvansa pahoin vähintään kerran viikossa. Ja peräti kolmannes kokee työnsä niin kuormittavaksi, että työssä oppiminen vaikeutuu. Tämä käy ilmi syksyllä 2019 toteutetusta Koulutuspaikkakyselystä, jonka Nuorten Lääkärien Yhdistys teki yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa.

Haasteena suuret tietomäärät ja tiedon pirstaleisuus

Nuorten Lääkärien yhdistyksen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Sara Kaartinen toimii täyspäiväisenä opettajana yliopistolla ja tekee yleislääkärin töitä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Kaartinen kertoo, että lääkärin työssä tiedon määrä on nykyään valtava. 

̶  Lääkäreiden uupuminen voi johtua kiivaasta työtahdista ja siitä, että opittavaa on paljon. Kyselystä saamamme avoimen palautteen mukaan keskeiset haasteet sairaaloissa liittyvät päivystystyöhön ja riittämättömään perehdytykseen, Kaartinen kertoo.

Tietojärjestelmien haasteet ja eri järjestelmien huono yhteensopivuus koetaan Kaartisen mukaan ongelmana. Se, että työvälineet eivät toimi, on yleinen haaste. 

̶  Mennessäni keikkatyöpaikalle minua on usein ärsyttänyt, että kuluu helposti puoli tuntia työvuoron alusta, ennen kuin tietojärjestelmät saa toimimaan.

Reseptien uusiminen vie paljon aikaa

Kaartinen kertoo, että reseptien uusiminen voi viedä yllättävän paljon aikaa. Jos uusimispyyntö on tehty Omakanta-palvelun kautta, se ei välttämättä päädy reseptin määränneelle lääkärille, sillä uusimispyyntö menee lähtökohtaisesti terveyskeskukseen. 

- Tämä tarkoittaa, että välillä voi tulla valtavia määriä uusimispyyntöjä, ja jos lääkäri ei ole tavannut potilasta aiemmin, uusiminen vaatii perehtymistä ja aikaa. Jos on tuttu potilas ja olen itse määrännyt hänelle lääkkeen, uusimiseen menee yhdestä kahteen minuuttia. Mutta jos potilas ei ole tuttu enkä ole itse määrännyt lääkettä, aikaa kuluu helposti 10─20 minuuttia, Kaartinen arvioi.

Pharmaca Fennica -lääketietopalvelut lääkärin apuna

Lääketietokeskuksen asiantuntijat ovat tunnistaneet lääkärien työn haasteet. Lääkäreiltä onkin kerätty palautetta ja ideoita lääketietoon liittyvien palveluiden kehittämiseen. 

- Tavoitteenamme on varmistaa lääketiedon helppo saatavuus, jotta lääkärille jäisi enemmän aikaa potilaan kohtaamiseen ja hoitotyöhön, sanoo Lääketietokeskuksen kehitysproviisori Elli Leppä

Lääkkeiden virallisten valmisteyhteenvetojen hyödyntäminen kliinisessä potilashoitotilanteessa sekä tiedon etsiminen ulkoisista järjestelmistä, kuten erillisistä verkkopalveluista, on monimutkaista ja vie runsaasti aikaa. 

- Haluamme sujuvoittaa lääkärin työtä tuomalla tarvittavat tiedot helposti saataville suoraan lääkärin työpöydälle. Tarjoamme tietoa, joka on räätälöity kunkin potilaan tilanteeseen ja josta lääkäri näkee esimerkiksi lääkkeen annostuksen suoraan, ilman että sitä pitää etsiä eri tietokannoista, Leppä jatkaa.

Lääketietojen rakenteisuus ja visuaalisuus tukevat työskentelyä

Lääketietokeskuksen rakenteisissa Pharmaca Fennica -lääketietokannoissa pisimmillään 20–30-sivuiset valmisteyhteenvedot ja muut tietolähteet on palasteltu ja systematisoitu mahdollisimman pieniksi tietorakenteiksi. Tiedot on yhdistetty visuaaliseen lääkeinformaatioon tukemaan käytännön työskentelyä ja tiedon helppoa hahmottamista. Rakenteista lääketietoa hyödynnetään potilastietojärjestelmissä lääkityksen päätöksenteon tukena. 

̶  Kun lääkärin ei tarvitse kahlata läpi valtavaa tietosuota, hän voi käyttää ammattitaitoaan diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemiseen, Leppä kiteyttää.

Pharmaca Fennica Lääketieto - luotettavaa tietoa ja tukea tehokkaaseen työskentelyyn 

Lääketietokeskuksen digitaaliset verkkopalvelut tukevat lääkitysturvallisuutta ja sujuvaa työskentelyä. Nyt saatavana ovat myös tiedot saatavuushäiriöistä ja markkinalla saatavissa olevista  vaihtokelpoisista valmisteista kätevästi muun lääketiedon yhteydestä.

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Lääketietokeskuksen palvelu tuo tiedot lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja saatavilla olevista vaihtoehdoista suoraan lääkärin työpöydälle

 

Ota yhteyttä