Bristol Myers Squibb logo
07.02.2022

Bristol Myers Squibb on globaali biolääkeyritys, joka kehittää innovatiivisia lääkkeitä vaikeisiin sairauksiin, kuten syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin sekä immunologisiin sairauksiin. Lääketietokeskuksen Pharmanalytics Real World Insights -palvelu auttaa yrityksen markkinointi- ja lääketieteellistä osastoa hahmottamaan ja ymmärtämään lääkkeen markkinaa erityisesti pre-lanseeraus- ja markkinoilletulovaiheessa.


Bristol Myers Squibb kehittää innovatiivisia lääkkeitä vaikeisiin sairauksiin, kuten syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin sekä immunologisiin sairauksiin. Innovaatioiden jalkauttaminen markkinoille ja päätöksenteko vaativat taustalleen luotettavaa ja laadukasta dataa. Lääke- ja terveydenhuoltoalalla on paljon tietolähteitä, mutta tiedot eivät ole aina hyödynnettävissä helposti ja toivotulla tavalla.

Lääketietokeskuksen Real World Insights -palvelu tuo ratkaisun tähän tilanteeseen. Sen avulla käyttäjä voi analysoida lääkkeiden käyttöä kansallisella ja alueellisella tasolla, vertailla hoitokäytäntöjä ja hyödyntää valmiiksi validoitua ja visualisoitua dataa. Myös maantieteellistä jakaumaa on helppo seurata ja nähdä, miten hoidot vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin.

"Palvelu auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään lääkemarkkinaa. Se tarjoaa tietoa, miten eri käyttöaiheet valmisteilla jakautuvat. Siitä on helppo hahmottaa trendejä ja asioiden etenemistä", Business Unit Director Päivi Erävaara kertoo.

Luotettava data päätöksenteon tukena

Bristol Myers Squibbin markkinointiosasto käyttää palvelua muun muassa hinta- ja korvattavuushakemuksiin ja markkinaennusteisiin. Yrityksestä kerrotaan, että datalähteet ja datan luotettavuus korostuvat niin sisäisessä raportoinnissa kuin viranomaisyhteistyössä. Palvelu saa käyttäjiltä kiitosta erityisesti datan ja datalähteiden luotettavuudesta. Luotettavan datan avulla on helppo tehdä päätöksiä.

Senior Medical Advisor Lila Nikkola työskentelee Bristol Myers Squibbin lääketieteellisellä osastolla. Hän kertoo hyödyntävänsä Real World Insightsia erityisesti tuotteiden pre-lanseerausvaiheessa.

"Palvelun avulla voi tarkastella tulossa olevan lääkkeen kanssa samantyyppisiä valmisteita ja käytön muutoksia jo pre-lanseerausvaiheen aikana ja nähdä, miten uusia lääkkeitä otetaan käyttöön. Myös eri alueiden väliset erot lääkkeiden käytössä auttavat hahmottamaan alueiden hoitokäytänteitä", Nikkola kertoo.

Sujuvaa ja ystävällistä palvelua

Nikkola kiittelee Real World Insights -palvelun helppokäyttöisyyttä. Hän aloitti Bristol Myers Squibbilla palvelun käyttöönottokoulutuksen jälkeen ja kertoo opiskelleensa palvelun käytön omin päin, vaikka koulutustakin tarjottiin. Palvelu toimii hänen mukaansa todella hyvin ja sen logiikka on ollut helposti omaksuttavissa.

"Palvelun käyttöönotto on ollut todella jouhevaa ja helppoa. Olemme saaneet nopeasti apua kysymyksiimme ja vinkkejä datan hyödyntämiseen. Kehitysehdotuksiin on suhtauduttu positiivisesti ja tuotteita on saatu lisättyä palveluun nopealla aikataululla. Olemme saaneet hyvät vastaukset moniin kysymyksiin ystävällisellä palvelulla höystettynä", Erävaara summaa.

Juttua varten haastateltiin myös Brand Manager Jenni Seebergiä.

Pharmanalytics Real World Insights

Real-World Insights tarjoaa nopean yleiskuvan lääkkeiden tosielämän käytöstä ja auttaa näin lääkeyrityksiä tehostamaan toiminnan ohjaamista, sidosryhmille kommunikointia sekä mm. viranomaisraportointia.

Palvelun hyödyt

  • Analysoi lääkkeiden käyttöä kansallisella ja alueellisella tasolla
  • Vertaile hoitokäytäntöjä  
  • Hyödynnä valmiiksi validoitua ja visualisoitua dataa


Tutustu palveluun: Pharmanalytics Real World Data

Ota yhteyttä