Lääketietokeskus Ajankohtaista Tiedotteissa Uusi Lääkekortti.fi-palvelu – Ajan tasalla oleva ja mukana kulkeva lääkekortti voi olla elintärkeä!

Uusi Lääkekortti.fi-palvelu – Ajan tasalla oleva ja mukana kulkeva lääkekortti voi olla elintärkeä!

Lääketietokeskus Oy ja Vaasan keskussairaala ovat yhdessä toteuttaneet sähköisen työkalun osoitteessa www.laakekortti.fi. Lääkekortti.fi-palvelun avulla omat tai omaisen lääke- ja rokotustiedot, lääkeaineallergiat sekä perussairaudet voi kirjata tietokoneella päivitettävään korttiin. Sähköisesti täytettävä kortti tallennetaan omalle koneelle, ja tulostetaan mukaan esimerkiksi lompakkoon. Lääkekortti.fi-sivusto on kaikille avoin palvelu verkossa, eikä vaadi erillistä kirjautumista tai käyttäjätilin muodostamista. Sähköisen palvelun rinnalle on tehty myös paperinen lääkekortti, jota voi kysyä sairaaloista, terveyskeskuksista, apteekeista ja muista terveydenhuollon toimipisteistä.

Sairaalaan ja terveyskeskukseen tultaessa potilailla pitää olla itsellä koottuna tiedot omasta lääkityksestä ja mahdollisista lääkeaineallergioista, koska Suomessa ei ole vielä käytössä tietolähdettä, jossa potilaiden lääkitystiedot olisivat koottuna. Akuuteissa sairaskohtauksissa ja onnettomuuksissa potilas on usein shokkitilassa tai jopa tajuttomana, jolloin hän ei pysty kertomaan mahdollisesta lääkityksestään. Jos potilaalla ei ole mukana lääkitystietoja, hoidon aloittaminen saattaa viivästyä kunnes lääketietoja selvitetään tai hoito aloitetaan ilman tietoa muusta lääkityksestä tai allergioista. Tällöin ajan tasalla oleva ja potilaan mukana oleva lääkekortti voi olla elintärkeä, koska se nopeuttaa hoidon aloittamista ja edistää lääkehoidon turvallisuutta.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella lääkekortteja on toimitettu kaikkiin alueen terveyskeskuksiin, apteekkeihin, potilasjärjestöihin, työterveysasemille ja isoimmille lääkäriasemille sekä kaikille keskussairaalan osastoille ja poliklinikoille maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Lääketietokeskus huolehtii lääkekorttien ja siihen liittyvän markkinointimateriaalin jakelusta valtakunnallisesti. Kaikki Suomen sairaalat, terveyskeskukset, apteekit ja muut terveydenhuollon toimipisteet voivat tilata lääkekortteja Lääkekortti.fi-sivuston kautta toimitusmaksun hinnalla.

Lääkehoidon vaaratapahtumien yleisyys johti ideaan lääkekorttikampanjasta

Vaasan keskussairaalassa on raportoitu potilaiden hoidossa tapahtuneita vaara- ja läheltä piti -tilanteita jo vuodesta 2007 lähtien. Yli kolmasosa (34 prosenttia) kaikista vaaratapahtumista on liittynyt lääkehoitoon, ja monissa näistä tapauksista potilaiden puutteelliset tiedot omasta lääkehoidostaan ovat vaikuttaneet vaaratapahtuman syntyyn. Lääkehoidon vaaratapahtumat ovat yleisiä myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Näiden tietojen pohjalta Vaasan keskussairaalan lääkehoitovastaavat alkoivat miettiä, miten asiaan saataisiin parannus. Lääkehoitovastaavien ideoinnista syntyi ajatus lääkekortista, jonka avulla potilaat voivat ottaa enemmän vastuuta omasta lääkehoidostaan ja sen kirjaamisesta.

Ennen lääkekortin toteutusta Vaasan keskussairaalassa, ambulansseissa ja yhdessä terveyskeskuksessa tehtiin vielä syksyllä 2009 viikon aikana tutkimus, jossa kartoitettiin miten hyvin potilaat tietävät oman lääkityksensä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1723 henkilöä. Kyselyn tuloksena selvisi, että suurin osa suunnitellusti hoitoon tulevista poliklinikkapotilaista tietää hyvin lääkityksensä ja pystyy antamaan tiedot terveydenhuollon ammattilaisille. Mitä iäkkäämpi potilas ja mitä enemmän lääkkeitä potilas käyttää, sitä huonommin hän pystyi antamaan kaikki lääketietonsa ammattilaisille. Akuuteissa tilanteissa tietojen antaminen oli huomattavasti huonompaa ja siitä syystä onkin erittäin tärkeää, että kaikilla olisi lääkitystiedot aina mukana kirjattuna.

Vaasan keskussairaalan osalta Lääkekortin kehitystyötä on rahoitettu myös Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta ja Pohjanmaan liitosta osana Vaasan sairaanhoitopiirin sähköisen asioinnin (SÄKE) kehittämishanketta.

Lääketietokeskus – luotettavan ja ajantasaisen lääketiedon takaaja

Lääketietokeskus toimii kansallisen lääketiedon solmukohtana ja tiedon jalostajana, jonka tehtävä on edistää suomalaisten terveyttä. Lääketietokeskus tekee laajasti yhteistyötä mm. viranomaisten, terveydenhuollon asiantuntijoiden, yritysten, yliopistojen ja merkittävien potilasjärjestöjen kanssa. Lääketietokeskus käy aktiivista vuoropuhelua terveydenhuollon toimijoiden kanssa ennakoidakseen käyttäjätarpeet.

Lääketietokeskuksen tunnetuin tuote on Pharmaca Fennica®. Lisäksi Lääketietokeskus toimittaa mm. KELA:n eReseptin lääketietokantaa ja hallinnoi 1.4.2010 lähtien Pohjoismaista VNR-keskusrekisteriä.

Lääkekortti.fi-sivusto on Lääketietokeskuksen uusi palvelu, joka täydentää kuluttajille suunnattuja lääketietopalveluja (Lääkeinfo.fi ja Kodin lääkeopas). Lääkekortti.fi on ensimmäinen, jo toteutunut, osa Lääketietokeskuksen Tablettien ja muiden lääkevalmisteiden tunnistaminen (TATU) -hanketta, jota rahoittaa TEKES. TATU-hankkeen myötä Suomeen saadaan palvelu, joka sisältää kuvat ja tunnistetiedot Suomessa markkinoilla olevista lääkkeistä. Kuvia tullaan myöhemmin hyödyntämään myös Lääkekortti.fi-palvelussa.

Lisätietoja

Hanne Juuti (äitiyslomalla)
Lääkeinformaatioproviisori
Lataa yhteystiedot vCardina

Marina Kinnunen, laatupäällikkö (Vaasan keskussairaala), puh. 044 323 1808

Kristina Anttila, hallintoylihoitaja (Vaasan keskussairaala), puh 040 5058752

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje