Lääketietokeskus Ajankohtaista Tiedotteissa Tutkimus selvitti suomalaisten terveysuhat

Tutkimus selvitti suomalaisten terveysuhat

Ylipaino, liian vähäinen liikunta ja liiallinen alkoholin käyttö ovat suomalaisten mielestä suurimmat uhat terveydelle, kertoo Apteekkariliiton, Lääketietokeskuksen ja Lääkäriliiton teettämä tuore kysely.

Taloustutkimuksen kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka suurena terveysuhkina he pitävät annettua 14:ää tekijää suomalaisten terveydelle.

Erittäin tai melko suurena uhkana terveydelleen suomalaiset pitävät ylipainoa (86 % vastaajista), liian vähäistä liikuntaa (83 %), liiallista alkoholin käyttöä (83 %), tupakointia (76 %) ja epäterveellistä ruokavaliota (74 %).

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että myös huumeet (69 %), istumatyö (58 %) ja antibioottiresistenssi (56 %) ovat erittäin tai melko suuri uhka suomalaisten terveydelle.

Vähäisimpinä terveysuhkina pidetään digitalisaatiota (31 %) eli tietotekniikan käytön leviämistä kaikille elämänalueille, HIV/AIDSia (32 %), sikainfluenssaa tappavampaa pandemiaa (33 %), rokotusvastaisuutta (38 %), ilmastonmuutosta (39 %) ja lääkeväärennöksiä (45 %).

Naiset ja yli 50-vuotiaat arvioivat lähes kaikki tutkitut tekijät keskimääräistä suuremmiksi uhkiksi terveydelle.

– Valtaosa suomalaisista pitää suurimpina terveysuhkina tekijöitä, joihin voi ainakin jossakin määrin itse vaikuttaa. Näyttää myös siltä, että mitä korkeampi koulutus, sitä harvemmin tutkitut tekijät koetaan terveysuhiksi rokotusvastaisuutta ja ilmastonmuutosta lukuun ottamatta, tulkitsee tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy:stä.

Rokotuskriittisyys lisääntynyt hieman

Tutkimuksessa kysyttiin myös suhtautumista rokotuksiin. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta suhtautuu rokotuksiin erittäin (48 %) tai melko (42 %) myönteisesti, eikä viimeaikainen rokotusten käsittely mediassa ole muuttanut suhtautumista niihin. Näin arvioi 68 prosenttia suomalaisista. Yhdellä viidestä (19 %) suhtautuminen rokotuksiin on kuitenkin muuttunut kielteisemmäksi, joka kymmenennellä (11 %) puolestaan myönteisemmäksi.

Myönteisimmin rokotuksiin suhtautuvat akateemisesti koulutetut, toimihenkilöt sekä asiantuntijatehtävissä toimivat.

Taloustutkimus Oy toteutti Aikamme terveysuhat -tutkimuksen Suomen Apteekkariliiton, Suomen Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten suhtautumista erilaisiin terveysuhkiin. Tutkimuksessa haastateltiin 28.4.–18.5.2014 välisenä aikana 1 010 iältään 15–79 -vuotiasta suomalaista ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttia suuntaansa.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila, Taloustutkimus Oy, p. 040 827 5158

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje