Lääketietokeskus Ajankohtaista Tiedotteissa Tutkimus: Sairaanhoitajat hyödyntävät harvoin sähköisiä työkaluja lääkehoidon ohjauksessa

Tutkimus: Sairaanhoitajat hyödyntävät harvoin sähköisiä työkaluja lääkehoidon ohjauksessa

Moniammatillisessa yhteistyössä rationaaliseen lääkehoitoon -tutkimushankkeessa (MONI-lääke) kartoitettiin sairaanhoitajien käyttämiä lääketiedon lähteitä ja heidän lääkeneuvonnassa käyttämiään menetelmiä. Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajat hyödyntävät sähköisiä palveluita edelleen harvoin.

Lääketietokeskus ja Turun ammattikorkeakoulu toteuttivat tutkimuksen yhdessä Turun sosiaali- ja terveystoimen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Pharmaca Fennica® on sairaanhoitajien arvostama lääketiedon lähde

Tulosten perusteella sairaanhoitajien yleisimmin käyttämät lääketiedon lähteet olivat (tässä järjestyksessä) kollegat, lääkärit, Pharmaca Fennican kirja- tai verkkoversio ja pakkausseloste.

Kaikista tutkimuksessa arvioiduista kirjallisista tietolähteistä Pharmaca Fennica® sai parhaat arviot luotettavuudessa. Yli 85 % vastaajista piti Pharmaca Fennican kirja- tai verkkoversiota luotettavana tietolähteenä, ja lisäksi verkkoversiota pidettiin helppokäyttöisenä (72 % vastaajista) sekä ajantasaisena (60 % vastaajista).

Sähköisiä palveluita hyödynnetään edelleen harvoin

Tutkimuksessa paljastui, että lääkehoidon ohjaustilanteessa sairaanhoitajat hyödyntävät useimmin suullista ja kirjallista ohjausta (esim. tulostettuja potilasohjeita), mutta vain harvoin sähköisiä neuvontapalveluita (esim. omahoitopalvelut, ohjausvideot tai lääkeinfo.fi). Tulosten mukaan tilausta olisi helppokäyttöisille sähköisille palveluille, jotka toimisivat lääkeneuvonnan välineenä ja yhteyskanavana sairaanhoitajien ja potilaiden välillä.

Tutkimuksesta apua sairaanhoitajien arkeen

MONI-lääke-tutkimus tuotti arvokasta tietoa sairaanhoitajien arjesta ja lääketietotarpeista. Tutkimuksen kohteena olivat sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa toimivat sairaanhoitajat. Lääketietokeskus hyödyntää tuloksia sairaanhoitajien työn helpottamiseksi kehitettävissä uusissa palveluissa. Lääketietokeskuksen osuuteen saatiin rahoitusta SalWen IMO-tutkimusohjelmasta (Tekes 648/10).

Lisätietoja

Elli Leppä, kehitysproviisori, FT, elli.leppa@laaketietokeskus.fi, (09) 6150 4923

Virpi Sulosaari, lehtori, virpi.sulosaari@turkuamk.fi, 044 907 4569

Lääketietokeskus pähkinänkuoressa http://www.laaketietokeskus.fi/tietoa-meista

MONI-lääke-hankkeen esittely julkaisun "Expertise in Health Care and Medication" sivuilla 116­–119, ladattavissa http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162410.pdf

Loppuraportti

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje