Lääketietokeskus Ajankohtaista Tiedotteissa Tekstiviestimuistute parantaa lääkkeenoton muistamista

Tekstiviestimuistute parantaa lääkkeenoton muistamista

Lääketietokeskus ja Sitra tutkivat tekstiviestimuistutteiden vaikutusta apteekkiasiakkaiden lääkkeenottoon.

Tutkimustulosten perusteella päivittäisen lääkemuistutteen vastaanottaminen tekstiviestinä on lupaava keino vaikuttaa lääkehoidon onnistumiseen. Hyvä lääkehoitoon sitoutuminen on välttämätön edellytys hoidon onnistumiselle. Jo yksikin ottamatta jäänyt lääkeannos voi heikentää hoitotasapainoa.

Lääkkeenoton unohtaminen vähenee muistutusviestin avulla

Tutkimukseen osallistui 20–65-vuotiaita henkilöitä, joilla oli pitkäaikainen lääkitys. Lääkkeenoton unohdukset kartoitettiin kyselylomakkeella ennen tutkimusta ja tutkimuksen jälkeen. Päivittäisen tekstiviestinä saadun muistutuksen seurauksena 83 %:lla tutkittavista lääke jäi ottamatta korkeintaan kerran kuukaudessa, kun lähtötilanteessa näin hyvällä tasolla oli vain 20 % tutkittavista.

Lähes kaikki tutkittavat olivat sitä mieltä, että muistutusviestit eivät häirinneet heidän päivittäisiä toimiaan, mikä kertoo tekstiviestien helposta käytettävyydestä ja sulautumisesta luontevaksi osaksi arkea. 

Muistutuspalvelu osaksi apteekkien ja terveyskeskusten toimintaa?

Pitkäaikaista lääkitystä käyttävien hoitoon sitoutuminen on usein heikkoa, mikä vaikeuttaa hoidon onnistumista. Uusia keinoja hoitoon sitoutumisen parantamiseen tarvitaan varsinkin väestön ikääntyessä.

64 % tutkittavista oli halukkaita käyttämään tutkimuksessa käytetyn kaltaista muistutuspalvelua myös tulevaisuudessa, ja sopivaksi hinnaksi arvioitiin korkeintaan 5 euroa kuukaudessa. "Tulevaisuuden haasteena on tavoittaa ne pitkäaikaislääkityt, jotka eniten tarvitsisivat tukea lääkehoidon onnistumiseen, mutta eivät itse tiedosta sitä", kertoo kehitysproviisori, FT Elli Leppä Lääketietokeskuksesta. "Muistutuspalvelua voitaisiin tarjota esim. apteekissa reseptilääkkeen oston yhteydessä, tai terveyskeskusvastaanotolla kroonisen sairauden seurantakäynnillä", hän ehdottaa.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin Dosis-lehdessä. Elli Leppä: Tekstiviestimuistutteiden vaikutukset lääkehoitoon, DOSIS nro 29 (2/2013), s. 97-107.

Lopputilanne

Lisätietoja

Elli Leppä
Kehitysproviisori, FT
work (09) 6150 4962
Lataa yhteystiedot vCardina
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje