Lääketietokeskus Ajankohtaista Tiedotteissa Kotihoidon potilasturvallisuus vahvistuu Tiedon ja Lääketietokeskuksen mobiiliratkaisulla

Kotihoidon potilasturvallisuus vahvistuu Tiedon ja Lääketietokeskuksen mobiiliratkaisulla

Keskeinen osa laadukasta kotihoitoa on luotettava ja turvallinen lääkehoito. Tästä huolehtiminen on kasvava haaste, sillä kotihoidossa on yhä enemmän monisairaita ja iäkkäitä asiakkaita. Tiedon, hoitoalan asiantuntijoiden ja Lääketietokeskuksen yhteistyössä valmistunut mobiiliratkaisu korvaa tulostetut lääkelistat ja tekee lääketietojen tarkistuksesta ja kirjaamisesta kiireisessä arjessa vaivatonta sekä potilasturvallista. Ratkaisu parantaa myös hoitoalan ammattilaisten välistä tiedonkulkua.

Tiedon Lifecare Kotihoidon Mobiililla reaaliaikaiset lääkitystiedot ovat kotihoidon ammattilaisten käytettävissä suoraan potilastietojärjestelmästä. Tämä on merkittävä kehitys tilanteeseen, jossa hoitohenkilöstö on toiminut tulostettujen lääkelistojen varassa. Sovelluksesta näkee potilaan ajantasaisen lääkelistan, jossa on lääkkeen nimi, annos, annosaika, aloitus- ja lopetuspäivämäärät sekä mahdolliset lääkitystä koskevat huomiot. Lääketietokeskuksen tuottamat tablettien ja kapseleiden kuvat visualisoivat tiedon. Kun sovellukseen alkuvuodesta 2016 liitetään Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica® Lääketietokanta, vahvistuvat sen kautta saatavat tiedot entisestään.

“Yhdellä kotihoidon asiakkaalla on käytössään tyypillisesti 10–15 lääkettä, suurimmillaan jopa 20–30. Riski, että kotoa löytyvät lääkkeet eivät täsmää määrättyjen lääkkeiden kanssa on suuri. Se, että kotihoidon henkilöstö voi kuljettaa ajantasaista lääkitystietoa vaivattomasti mukanaan parantaa sekä potilasturvallisuutta että hoitotyön sujuvuutta”, kehitysjohtaja Jukka Kirjavainen Tiedolta kuvaa tilannetta.

“Lääkelistan ajantasaisuus on olennainen osa turvallista ja hyvää hoitoa. Rakenteinen ja visuaalinen tieto tukee kiireistä arkea, jossa ratkaisuja on tehtävä nopeasti. Lääkityksen kokonaisarvioinnista vastaa aina kotihoidon lääkäri”, kertoo kehitystyössä Tiedon asiantuntijana keskeisesti mukana ollut lääkäri Tuomo Lehtovuori Espoon kaupungilta.

“Kuva-aineiston hyödyntäminen korostuu esimerkiksi tilanteissa, joissa annospusseihin tai dosetteihin jo valmiiksi jaetuista lääkkeistä pitää poimia tabletteja pois lääkityksen muututtua”, kehitysproviisori Elli Leppä Lääketietokeskuksesta kuvailee.

Mitä laajemmin ja monipuolisemmin olemassa olevaa lääketietoa hyödynnetään, sitä turvallisempi kotihoidon asiakkaan lääkitys on. Vuoden 2016 alkupuolelta lähtien Tiedon mobiiliratkaisussa hyödynnetään kotihoidon piirissä ainutlaatuisella tavalla Pharmaca Fennica® Lääketietokantaa.

“Kotihoidon mobiiliin on poimittu laajasta tietokannasta juuri kotihoidon kannalta olennaiset ja hoitotyötä helpottavat tiedot. Jatkossa tietokanta täydentyy muun muassa tablettien murskattavuustiedoilla”, Elli Leppä kertoo.

Mobiiliratkaisu helpottaa hoitoalan ammattilaisten välistä reaaliaikaista tiedonkulkua

Kun asiakkaan luona käy eri hoitajia, riski tiedonkulun katkoksiin kasvaa. Nämä katkokset ovat merkittävä syy lääkityspoikkeamiin, ja potilasturvallisuutta voidaan hyvin konkreettisesti parantaa niitä vähentämällä.

Alkuvuodesta 2016 Lifecare Kotihoidon Mobiiliin liitetään ominaisuus, jolla työntekijä voi kirjata havainnot mahdollisista lääkitykseen liittyvistä huomioista ja häiriöistä heti asiakkaan luona.

“Ovatko lääkkeet vaihtuneet, pystyykö asiakas nielemään tabletteja, onko uusi lääkitys muuttanut hänen kuntoaan tai suostuuko hän ylipäätään ottamaan määrättyä lääkitystä - nämä ovat potilaan kokonaishoidon kannalta keskeisiä havaintoja, joihin usein vain kotihoidon ammattilaiset pääsevät käsiksi”, Elli Leppä muistuttaa.

Lokakuussa Kotihoidon Mobiililla kirjattiin jo 280 000 käyntiä. Tiedon asiakaskunnassa kotihoidon mobiiliratkaisujen kysyntä on kasvanut viime vuosina tasaisesti, ja asiakasorganisaatiot ovat kokeneet niiden tuovan merkittäviä ja välittömiä hyötyjä, esimerkiksi vapauttamalla aikaa varsinaiseen hoitotyöhön ja parantamalla potilasturvallisuutta. Potilasturvallisuus ja käyttäjäystävällisyys ovatkin avainsanoja kotihoidon mobiiliratkaisujen kehittämisessä.

“Hoidon ammattilaiset huolehtivat lääkkeiden jakamisesta, antamisesta, lääkeneuvonnasta ja lääkehoidon vaikuttavuuden seurannasta usein kiireen sävyttämissä kohtaamisissa. Siksi sovelluksista on osattava ja uskallettava jättää pois kaikki mitä kotihoidossa ei tarvita, vaikka ’trendikkyys’ kärsisikin. Kehitystyömme koordinaatit ovat olennaisuus ja inhimillisyys”, Jukka Kirjavainen linjaa.

Kuvaliitteet

  • havainnekuvia Lifecare Kotihoidon Mobiilin näkymistä
  • Tiedon ja Lääketietokeskuksen asiantuntijat (vasemmalta: Tuomo Lehtovuori, Jukka Kirjavainen, Elli Leppä ja Topi Hanhela)

Lisätietoja

Tieto

Jukka Kirjavainen, kehitysjohtaja, Tieto Healthcare & Welfare, jukka.kirjavainen@tieto.com, puh. 040 5788974
*Jukan kautta myös yhteys tarvittaessa asiantuntijalääkäri Tuomo Lehtovuoreen

Lääketietokeskus

Elli Leppä, FT, kehitysproviisori, elli.leppa@laaketietokeskus.fi, (09) 6150 4962
Topi Hanhela, asiakkuus- ja kehitysjohtaja, topi.hanhela@laaketietokeskus.fi, 040 518 0792

TIETO OYJ

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje