Lääketietokeskus Ajankohtaista Tiedotteissa Kokonaislääkityksen haltuunotto kotihoidossa – uusi mobiliiratkaisu kehitteillä

Kokonaislääkityksen haltuunotto kotihoidossa – uusi mobiliiratkaisu kehitteillä

Tiedon Kumppanuusforumissa pureuduttiin ajankohtaisiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan haasteisiin monelta kantilta. Osallistuimme Kotihoidon ohjelmasektoriin asiantuntijaesityksellä.

Kaikkiaan 21. kertaa järjestetty Kumppanuusforum tarjosi Lahden Sibeliustalossa 28.-29.8.2014 edustavan ohjelmakattauksen niin julkisen kuin yksityisenkin terveydenhuollon alueilta sekä kotihoidosta, varhaiskasvatuksesta ja sosiaalipalveluista. Osallistuimme Kotihoidon ohjelmasektoriin kehitysproviisori, FT Elli Lepän esityksellä Kokonaislääkityksen haltuunotosta ja asiakkaan lääkehoidon ohjauksesta kotihoidossa. Kehitteillä oleva uusi Tiedon Kotihoidon mobiilisovellus edesauttaa laadukkaan ja sujuvan hoidon toteutumista potilaan kotona.

Kotihoidon työkaluihin riittävät tiedot lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä

Potilaan kotihoitoa edeltävässä hoitoketjussa voi olla monia kohtaamisia terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, ja jokaisessa kohtaamisessa voi periaatteessa tapahtua lääkitysmuutoksia. Kotihoidossa tulee olla ajantasainen lista potilaan käyttämistä lääkärin määräämistä lääkityksistä ja lisäksi itsehoitolääkkeistä ja mahdollisesti myös luontaistuotteista. Kotihoidon henkilökunnan käyttämien sähköisten työkalujen tulisi tukea joustavaa lääkitysmuutosten kirjaamista. Lisäksi työkalujen tulisi mahdollistaa lääkkeiden käytönaikainen seuranta, mm. hoitoon sitoutumisen ja mahdollisten haittavaikutusten seuranta. Työkalujen, esim. mobiilisovellusten, pitäisi myös tarjota sekä kotihoidon henkilökunnalle, potilaille että heidän omaisilleen riittävät tiedot lääkkeiden ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä.

Yksilöllisen lääkeneuvonnan merkitys kasvaa ­ – Lääkeopas™ ja tarkistuslista tukevat hoitoa kotona

Potilaan kotona tapahtuvan lääkeneuvonnan tulee olla laadukasta, yhdenmukaista ja tasalaatuista ja siinä tulee huomioida potilaan yksilölliset tarpeet ja arjen olosuhteet. Hyvä tuki tähän ovat luotettaviin Pharmaca Fennica® -tietoihin pohjautuvat Lääkeopas-tekstit ja potilaan kotiutukseen suunniteltu lääkeneuvonnan tarkistuslista, joka kattaa tärkeimmät lääkkeen käyttöön liittyvät lääkeneuvonnan näkökohdat. Kotihoidon merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun yhä iäkkäämpiä ja monisairaita asiakkaita hoidetaan kotona, joten myös kotihoidossa tarvittavien tukimateriaalien, mm. lääketiedon merkitys kasvaa.

Lisätietoja

Elli Leppä
Kehitysproviisori, FT
work (09) 6150 4962
Lataa yhteystiedot vCardina
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje