Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Pessimistit muita alttiimpia kuolemaan sepelvaltimotautiin

Pessimistit muita alttiimpia kuolemaan sepelvaltimotautiin

Pessimistinen elämänasenne näyttäisi liittyvän suurempaan vaaraan menehtyä sepelvaltimotautiin, tuore suomalaistutkimus osoittaa. Tutkimus perustuu 2 800 lahtelaisen seurantatietoihin.

Tulosten perusteella pessimistien riski menehtyä sepelvaltimotautiin yksitoistavuotisen seurannan aikana oli noin kaksi kertaa suurempi kuin samanikäisten, joiden elämänasenne oli vähiten synkkä. Tämä havaittiin yhtä lailla miehillä ja naisilla. Osallistujat olivat 52–76-vuotiaita tutkimuksen alkaessa.

Vaikka pessimistit menehtyivät muita todennäköisemmin, optimismi ei suojannut sydäntautikuolemilta. Tämä on yllättävää, sillä aiemmissa tutkimuksissa optimistiseen elämänasenteeseen on liitetty suotuisia terveysvaikutuksia. Ero saattaa johtua siitä, että nyt julkaistussa tutkimuksessa pessimismiä ja optimismia arvioitiin erillisinä asenteina eikä yhden jatkumon ääripäinä, kuten usein tehdään.

Tulosten perusteella pessimististä elämänasennetta voisi todennäköisesti käyttää avuksi sydänpotilaiden ennusteen laatimisessa. On myös mahdollista, että pessimismin vähentäminen pienentäisi potilaiden kuolleisuutta, mutta tämän selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia.

Mikko Pänkäläisen vetämän tutkimusryhmän tulokset julkaistiin BMC Public Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(BMC Public Health 2016;DOI:10.1186/s12889-016-3764-8)
http:/dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3764-8

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje