Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Aivojen mikroverenvuodot yhteydessä kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen

Aivojen mikroverenvuodot yhteydessä kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen

Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikkenevät nopeammin henkilöillä, joiden aivoissa on pieniä mikroverenvuotoja. Mikroverenvuodot ovat oireettomia, ja ne havaitaan vain aivokuvauksissa, mutta ne on yhdistetty aiemminkin mm. dementiaan.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin mikroverenvuotojen vaikutuksia terveiden yli 45-vuotiaiden kognitiivisiin mielentoimintoihin ja dementiariskiin. Tutkijoilla oli käytössään magneettikuvaustiedot 3 300 osallistujan aivoista vuosilta 2005–2011. Seuranta kesti vuoteen 2013.

Osallistujat, joiden aivoissa oli jälkiä vähintään neljästä mikroverenvuodosta, pärjäsivät neurokognitiivisissa testeissä muita heikommin. Analyysin perusteella heidän muistinsa heikkeni seurannan aikana enemmän, minkä lisäksi heikkenivät myös monet muut kognitiiviset mielentoiminnot kuten tiedonkäsittelyyn ja motorisiin toimintoihin liittyvät taidot.

Myös dementiadiagnoosit olivat noin kaksi kertaa todennäköisempiä osallistujilla, joiden aivoissa oli vähintään neljä mikroverenvuotoa. Dementiaan sairastui 72 osallistujaa keskimäärin viiden vuoden seurannan aikana.

Mikroverenvuodot on yhdistetty dementiariskiin aikaisemminkin, minkä lisäksi ne liittyvät myös suurentuneeseen vaaraan sairastua vakavampiin aivoverenkiertohäiriöihin. Tutkimuksista on tosin vaikea päätellä, miltä osin sairastumisriskit ja heikentymät johtuvat mikroverenvuodoista ja miltä osin riskitekijöistä, jotka altistavat sekä mikroverenvuodoille että sairastumisille.

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA Neurology 2016;DOI:10.1001/jamaneurol.2016.1017)
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2016.1017

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje