Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Myös iäkkäät hyötyvät intensiivisestä verenpaineen alentamisesta

Myös iäkkäät hyötyvät intensiivisestä verenpaineen alentamisesta

Yli 75-vuotiaiden verenpainetta kannattaisi hoitaa yhtä intensiivisesti kuin nuorempien, tuore tutkimus osoittaa. Havainto haastaa nykykäytännön, jonka mukaisesti iäkkäiden verenpainetavoitteet on usein asetettu maltillisemmalle tasolle.

Tutkimuksen mukaan yli 75-vuotiaiden riski sairastua sydänkohtaukseen, sydämen vajaatoimintaan tai aivoverenkiertohäiriöön pienenee huomattavasti, jos heidän verenpaineensa lasketaan alle 120 mmHg:n tasolle. Tämä havaitaan verrattuna potilaisiin, joiden verenpainetavoite on 140 mmHg.

Tutkijat laskivat, että estääkseen yhden sairastumisen, 27 potilasta pitäisi hoitaa intensiivisesti kolmen vuoden ajan. Yhden kuoleman estäminen onnistuu hoitamalla 41 potilasta.

Havainnot perustuvat viime vuonna valmistuneen SPRINT-tutkimuksen aineistoihin ja laajentavat niitä paremmin kattamaan yli 75-vuotiaiden ikäryhmän. Ne myös haastavat nykyisiä hoitosuosituksia ja viittaavat siihen, että iäkkäiden hoitotavoitteet voisivat olla nykyistä kunnianhimoisempia. Tuloksia tulkitessa on kuitenkin syytä muistaa, että nyt julkaistut havainnot koskevat suhteellisen terveitä kotonaan asuvia iäkkäitä, joten havaintoja ei välttämättä voi yleistää hoitokodeissa asuviin tai esimerkiksi diabetesta sairastaviin.

Tutkimuksessa 2 600 yli 75-vuotiasta satunnaistettiin joko intensiiviseen, alle 120 mmHg:n verenpainetasoon tähtäävään tai maltillisempaan hoitoryhmään, jossa tavoite oli 140 mmHg. Osallistujia seurattiin kolmen vuoden ajan. Tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2016;DOI:10.1001/jama.2016.7050)
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.7050

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje