Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Monivuorotyö saattaa suurentaa naisen sydäntautiriskiä

Monivuorotyö saattaa suurentaa naisen sydäntautiriskiä

Pitkäaikainen monivuorotyö voi Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan suurentaa naisen riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Riskit havaitaan, kun monivuorotyötä on tehnyt vähintään viiden vuoden ajan.

Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat lähes 190 000 sairaanhoitajanaisen 24-vuotiseen seurantaan. Seurannan aikana yli 10 000 naista sai ensimmäisen sydäntautioireensa. Monivuorotyötä tekeviksi luokiteltiin osallistujat, jotka tekivät kuukauden aikana vähintään kolme yövuoroa sekä päivä- ja iltavuoroja.

Analyysin perusteella monivuorotyötä vähintään viisi vuotta tehneet sairastuivat sydänoireisiin noin 10–20 prosenttia todennäköisemmin kuin naiset, jotka eivät tehneet monivuorotyötä. Yhteys oli voimakkaampi mitä pitempään monivuorotyö jatkui. Yli kymmenen vuotta monivuorotyötä tehneiden sairastumisriski oli korkeimmillaan noin 30 prosenttia suurempi kuin verrokkien.

Käytännössä nyt havaitut sairastumisriskit eivät ole kovin suuria. Tutkijat pitävät niitä silti huomionarvoisina, sillä ne olisivat mahdollisesti ehkäistävissä työvuoroja muuttamalla. Tulosten perusteella monivuorotyöhön liittyvä sairastumisriski pieneni vähitellen, kun työvuorot muuttuivat.

Aiemmissa tutkimuksissa vuorotyö ja yövuorot on yhdistetty sydänoireiden lisäksi myös suurentuneeseen diabetes- ja syöpäriskiin. Mahdollisia syitä ovat vuorokausirytmin häiriintyminen, ravitsemukselliset seikat ja muut elämäntavat sekä uniongelmat, mutta tarkkaa syytä ei vielä tunneta.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2016;doi:10.1001/jama.2016.4454)
http://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.4454

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje