Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Stressinhallinta kuuluisi osaksi sydänpotilaan kuntoutusta

Stressinhallinta kuuluisi osaksi sydänpotilaan kuntoutusta

Sydänpotilaiden oireet vähentyisivät ja hyvinvointi lisääntyisi, jos heidän kuntoutuksessaan olisi mukana myös stressinhallintaa. Stressi on tunnettu sydänoireiden riskitekijä, mutta stressinhallintaa ei välttämättä huomioida kuntoutusohjelmissa.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat 150 sepelvaltimotautia sairastavan 36–84-vuotiaan viisivuotiseen seurantaan. Seurannan alussa potilaat satunnaistettiin kolmen kuukauden mittaiseen tavalliseen sydänkuntoutukseen tai kuntoutukseen, jossa opetettiin lisäksi stressinhallintaa.

Kuntoutuksen ansiosta kummankin ryhmän potilaiden kolesterolitasot paranivat, tulehdusmerkkiaineet vähentyivät ja potilaiden fyysinen aktiivisuus ja liikuntaharrastukset yleistyivät. Erot havaittiin myös verrattuna potilaisiin, jotka eivät osallistuneet mihinkään kuntoutukseen.

Stressinhallintaryhmäläiset kokivat lisäksi ahdistuneisuuden, stressin ja psyykkisen kuormituksen vähentyneen enemmän kuin tavalliseen kuntoutukseen satunnaistetut. Heillä oli myös selvästi vähemmän sydänoireita. Stressinhallintaryhmäläisistä 19 prosenttia sai jonkin sydänoireen seurannan aikana, kun tavalliseen kuntoutukseen osallistuneista oireili 33 prosenttia.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena stressinhallinnan merkityksestä sydänpotilaiden kuntoutuksessa, mutta tutkimuksen pienen koon vuoksi tulokset olisi hyvä varmistaa uusissa tutkimuksissa.

Tutkimus julkaistiin Circulation-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Circulation 2016;133:1341–1350)
http://circ.ahajournals.org/content/133/14/1341.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje