Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Verenpainelääkityksen lopettaminen ei vaikuta iäkkäiden muistiin

Verenpainelääkityksen lopettaminen ei vaikuta iäkkäiden muistiin

Verenpaineen alhaisuus saattaa iäkkäillä heikentää muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja ja tämän vuoksi verenpainelääkkeiden on pelätty lisäävän iäkkäiden muistiongelmia. Tuoreen hollantilaistutkimuksen perusteella pelko vaikuttaisi kuitenkin turhalta.

Hollantilaisten tulokset perustuvat kokeeseen, jossa lähes neljäsataa yli 75-vuotiasta lievästä kognitiivisten mielentoimintojen heikentymästä kärsivää satunnaistettiin joko lopettamaan verenpainelääkitys tai jatkamaan sitä neljän kuukauden ajan.

Lääkityksen lopettaneiden systolinen ja diastolinen verenpaine nousivat seurannan aikana enemmän kuin potilaiden, jotka jatkoivat lääkityksellä. Ryhmien välillä ei kuitenkaan havaittu lainkaan eroja muistin eikä muiden mielentoimintojen heikentymisessä eikä mielialassa tai yleisessä toimintakyvyssä.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, etteivät verenpainelääkkeet nopeuta eivätkä hidasta muistiongelmien etenemistä. On kuitenkin mahdollista, että vaikutuksia syntyy, jos iäkkään verenpaine laskee jonkin tietyn rajan alle. Iäkkäille verenpaineen kohoaminen ei joka tapauksessa ole samanlainen terveysriski kuin nuoremmille.

Tutkimus julkaistiin Jama Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Medicine 2015;DOI:10.1001/jamainternmed.2015.4103)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2429535#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje