Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Potilaan itse säätelemä kivunlievitys toimii osalla päivystyspotilaista

Potilaan itse säätelemä kivunlievitys toimii osalla päivystyspotilaista

Sairaaloiden päivystykseen hakeutuvat kipupotilaat saisivat nykyistä paremman helpotuksen kipuihinsa, jos he saisivat säädellä itse kivunlievitystään. Tämä koskee kohtalaisista tai vakavista vatsakivuista kärsiviä, mutta ei ulkoisista syistä vammautuneita, kaksi brittitutkimusta osoittaa.

Potilaan säätelemässä kivunlievityksessä potilas pystyy nappia painamalla antamaan itselleen kipulääkeannoksen tarkoitukseen suunnitellulla pumpulla. Pumpusta saa vain turvallisen suuruisia annoksia turvallisin väliajoin.

Nyt julkaistujen tutkimusten perusteella kipulääkepumppua käyttävät vatsakipupotilaat kokevat kipujensa lievittyvän enemmän kuin hoitajan annostelema kipulääkkeensä saavat. Tutkimuksiin osallistuneet saivat morfiinia suonensisäisesti.

Itse annosteltuna potilaat myös saavat enemmän lääkkeitä kuin hoitajan hoidossa ja he ovat huomattavasti tyytyväisempiä saamaansa kivunlievitykseen. Havainto viittaa siihen, että nykyisellään moni päivystykseen hakeutuva kipupotilas ei saa riittävästi kipulääkkeitä.

Itsesäätely ei tulosten perusteella sopinut kaikille potilaille, sillä ulkoisista syistä vammautuneita kipupotilaita se ei auttanut tavallista hoitoa enempää. Kipulääkepumpuista ei silti ollut heille haittaa.

Brittien tulokset ovat tervetulleita, sillä vaikka potilaan säätelemästä kivunlievityksestä on tutkimusnäyttöä muissa yhteyksissä, päivystys- ja ensiapupotilaita koskeva tieto on ollut puutteellista.

Tutkimuksiin osallistui kaksisataa vatsakipujen vuoksi sairaalan päivystykseen hakeutunutta ja kaksisataa ulkoisista syistä vammautunutta kipupotilasta. Heistä puolet satunnaistettiin tavalliseen hoitajan johdolla tapahtuvaan kivunlievitykseen ja puolet itsesäädeltävään lääkitykseen.

Tutkimukset julkaistiin British Medical Journalissa.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2015;350:h3147)
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h3147
(BMJ 2015;350:h2988)
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2988

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje