Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Vuoristo-olosuhteet nostavat myös verenpainetautisten lukemia

Vuoristo-olosuhteet nostavat myös verenpainetautisten lukemia

Verenpainetautia potevien verenpaine kohoaa vuoristo-oloissa riippumatta siitä ovatko he lääkityksellä vai eivät, tuore tutkimus osoittaa. Verenpainelääkkeet eivät menetä tehoaan, mutta ne eivät riitä kumoamaan vuoristo-olojen vaikutuksia.

Tutkijat saivat tuloksensa kokeessa, jossa 90:n lievää verenpainetautia potevan koehenkilön verenpaineet mitattiin merenpinnan korkeudessa sekä yli 3 300 metrin korkeudessa vietetyn testijakson aikana. Puolet potilaista satunnaistettiin verenpainelääkitykselle ja puolet sai lumevalmistetta. Osallistujien verenpaine oli keskimäärin 140 mmHg / 92 mmHg.

Potilaiden vuorokausiverenpaine mitattiin ennen lääkityksiä, kuuden viikon lääkityksen jälkeen merenpinnan korkeudella, lääkityksen aikana vuoristo-oloissa ja välittömästi uudelleen heidän palattuaan takaisin merenpinnan tasolle.

Mittaukset osoittivat potilaiden systolisen ja diastolisen verenpaineen nousevan vuoristossa noin 8–10 mmHg, mutta monilla potilailla nousu oli jopa yli 25 mmHg. Tämä havaittiin tavallisissa verenpainemittauksissa, ambulatorisessa pitkäaikaismittauksessa sekä yöllisessä verenpaineessa.

Verenpainelääkkeet eivät estäneet verenpaineen kohoamista vuoristossa, mutta ne silti alensivat verenpainetta saman verran kuin normaalioloissa merenpinnan tasolla. Teho ei vain riittänyt kumoamaan vuoriston vaikutusta.

Vuoristo-olojen on tätä ennen tiedetty kohottavan terveiden verenpainetta, mutta vaikutukset verenpainetautia poteviin ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tulokset lisäävätkin tietoa tältä osin ja osoittavat, että lievästi kohonnut verenpaine ei ole este vuoristomatkoille. Jos verenpaine on huomattavan korkea jo merenpinnan tasolla, vuoristo-olot saattavat kuitenkin olla riski.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Hypertension-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Hypertension 2015;65:1266–1272)
http://hyper.ahajournals.org/content/65/6/1266.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje