Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Lääkkeet lievittävät synnytyksen jälkeistä masennusta

Lääkkeet lievittävät synnytyksen jälkeistä masennusta

Synnytyksen jälkeistä masennusta hoidetaan usein psykoterapialla, mutta monille naisille myös masennuslääkkeet ovat hyvä vaihtoehto. Lääkkeiden käytössä on oltu varovaisia niistä vauvalle mahdollisesti koituvien haittojen takia.

Tuoreessa katsaustutkimuksessa masennuslääkkeiden tehoa selvitettiin tutkimalla kuuden satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistoja. Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä hieman alle kuusisataa naista.

Aineistojen yhteisanalyysin perusteella masennuslääkkeet olivat lumelääkkeitä tehokkaampia masennusoireiden lievittäjiä. Sama havaittiin erillisessä, kolmen tutkimuksen aineistoihin perustuvassa meta-analyysissa. Siinä SSRI-masennuslääkkeillä hoidetuista puolet parani synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, kun lumelääkkeitä saaneista parani vain neljännes. Lääkityistä lisäksi noin puolet koki oireidensa lieventyneen huomattavasti, kun lumelääkkeitä saaneista niin koki runsas kolmannes. Lääkitykset kestivät kuudesta kahdeksaan viikkoa.

Tulokset ovat tervetulleita, sillä masennuslääkkeiden tehoa synnytyksen jälkeisessä masennuksessa on tutkittu vähänpuoleisesti ja usein tutkimukset ovat keskittyneet lääkitysten mahdollisiin haittoihin. Tutkimus on silti pieni ja näiden tulosten perusteella on mahdoton sanoa ovatko lääkkeet yhtä tehokkaita kuin psykoterapiamenetelmät, joita yleensä käytetään synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidossa. Lääkkeitä käytettäessä niihin liittyvät haittavaikutukset ja riskit on punnittava tarkoin etenkin, jos äiti imettää.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Synnytyksen jälkeisellä masennuksella tarkoitetaan kuukauden tai muutaman kuukauden kuluessa synnytyksestä alkavaa masennustilaa. Näin käy arviolta 10–15 prosentille äideistä, mutta lievät ja ohimenevät masennusoireet ovat selvästi tätä yleisempiä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2015;31319:1965–1966)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2293277#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje