Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Köyhien sairaalajaksot tulevat kalliimmaksi kuin varakkaiden

Köyhien sairaalajaksot tulevat kalliimmaksi kuin varakkaiden

Pienituloisten sairaalahoidot tulevat tuoreen tutkimuksen mukaan kalliimmaksi kuin hyvätuloisten. Tuloryhmien erot ovat myös kasvaneet, tuloksista ilmenee.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen CHESS-yksikössä tehty tutkimus perustuu viiden vuoden takaisiin tilastotietoihin, ja niiden perusteella alimman tuloryhmän miesten hoitojaksot maksavat keskimäärin 1 200 euroa enemmän kuin ylimmän tuloryhmän. Ero on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1998. Kehitys on ollut samanlainen naisilla, mutta euroissa ero on pienempi, runsaat 800 euroa.

Hieman yllättäen asetelma kääntyi toisin päin, kun analyysissä keskityttiin koko sairaalahoitojakson sijaan yksittäisten hoitopäivien kustannuksiin. Tällöin varakkaimpien miesten hoitopäivät havaittiin lähes 220 euroa kalliimmiksi kuin pienituloisimpien. Naisilla ero oli 170 euroa.

Tutkijat arvelevat tulosten johtuvan tuloryhmien välisten terveyserojen kasvusta. Etenkin erot alkoholi-, syöpä- ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuudessa ovat kasvaneet, mikä todennäköisesti heijastuu myös sairastavuuteen ja sairaalahoidon käyttöön. Varakkaiden kalliimmat hoitopäivät selittyvät luultavasti sillä, että varakkaiden sairaalahoidot ovat keskimäärin lyhempiä ja heitä hoidetaan kalliilla hoidoilla todennäköisemmin kuin pienituloisia.

Tutkimus perustuu somaattisessa erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa vuosina 1998–2010 hoidettujen 25–84-vuotiaiden tietoihin, jotka kerättiin hoitoilmoitusrekisteristä. Tuloja koskevat tiedot toimitti Tilastokeskus.

Uutispalvelu Duodecim
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Optimi 1/2015)
https://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/talous/optimi-terveys-ja-sosiaalitalouden-uutiskirje/2015/tuloryhmien-valiset-erot-sairaalahoidon-kustannuksissa-ovat-kasvaneet

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje