Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Ilmansaasteet altistavat aivohalvauksille

Ilmansaasteet altistavat aivohalvauksille

Ilmansaasteet ja pienhiukkaspäästöt voivat altistaa aivohalvauksille ja niistä johtuville kuolemille, laaja katsaustutkimus varmistaa. Aivohalvaus on toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa, joten ilmansaasteiden vähentäminen voisi pidentää monien elämää.

Katsaustutkimuksessa yhdistettiin 94 aikaisemman tutkimuksen aineistot, ja niiden perusteella aivohalvauksista johtuvat sairaalakäynnit ja kuolemat yleistyvät viikon sisällä ilmansaastepitoisuuksien suurentumisesta. Sairastumiset ja kuolemat lisääntyvät rikkidioksidin, typpidioksidin ja häkäpäästöjen lisääntyessä. Myös hengitysilman PM2,5-pienhiukkasten ja suurempien hengitettävien PM10-hiukkasten pitoisuuden suurentuminen liittyi aivohalvausten ja kuolemien lisääntymiseen.

Yhteydet olivat voimakkaimmillaan samana päivänä, mutta näkyivät vielä viikon kuluttua pitoisuuksien suurentumisesta.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat jo kattavaa näyttöä ilmansaasteiden terveyshaitoista. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi ilmansaasteiden aiheuttavan joka vuosi yli miljoona kuolemaa. Jopa lyhyet altistukset voivat lisätä etenkin sydänsairaiden ja hengityssairauksia potevien oireita, joten ilmansaasteiden vähentämisellä olisi suuri vaikutus maailmanlaajuisesti.

Suomessa ilman rikkidioksidi ja typpidioksidi ovat pääosin peräisin teollisuudesta ja energiantuotannosta, mutta kaupungeissa myös autoliikenne on merkittävä typpidioksidin lähde. Ilman pienhiukkasista suurin osa kulkeutuu Suomeen tuulten mukana ulkomailta, mutta myös liikenne sekä paikallisesti puun polttaminen ovat pienhiukkasten lähteitä.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2015;2015:350:h1295)
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1295

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje