Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Mielenterveysongelmat aiheuttavat 8 miljoonaa kuolemaa vuosittain

Mielenterveysongelmat aiheuttavat 8 miljoonaa kuolemaa vuosittain

Mielenterveyden häiriöitä potevat elävät keskimäärin kymmenen vuotta lyhyemmän elämän, tuore tutkimus osoittaa. Tutkimuksen tulokset perustuvat 29 eri maassa tehtyjen 148 tutkimuksen aineistoihin ja niiden yhteisanalyysiin.

Analyysin perusteella mielenterveyspotilaiden riski kuolla tutkimusten seurantojen aikana oli yli kaksi kertaa suurempi kuin osallistujien, joilla ei ollut mielenterveysongelmia.

Tutkijat arvioivat, että maailmanlaajuisesti noin 15 prosenttia kaikista kuolemista eli noin 8 miljoonaa kuolemaa vuosittain, liittyy mielenterveysongelmiin. Kuolleisuus on suurelta osin seuraus sairauksista ja terveysongelmista. Itsemurhat ja onnettomuudet selittävät vain noin viidenneksen kuolemista.

Arviolta kolmannes maailman väestöstä sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön elämänsä aikana, joten tulokset koskevat suurta osaa ihmisistä. Yksilötasolla suurin kuolleisuusriski liittyi psykooseihin, mutta väestön kannalta masennuksen ja ahdistuneisuuden vaikutukset ovat käytännössä suurempia niiden yleisyyden vuoksi.

Suomessa mielenterveyspotilaat kuolevat 10–20 vuotta nuorempina kuin muu väestö. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, etteivät mielenterveysongelmaiset pääse tai hakeudu hoitoon yhtä hyvin kuin muut, minkä lisäksi usein heidän fyysiset vaivansa jäävät mielenterveysongelmien takia hoitohenkilökunnalta huomaamatta. Myös haitalliset ja epäterveelliset elämäntavat sekä psyykenlääkkeiden haittavaikutukset selittävät osan ilmiöstä.

Tulokset julkaistiin Jama Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Psychiatry 2015;doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.2502)
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2110027#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje