Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Raskaudenaikainen alkoholialtistus aiheuttaa ongelmia koko elämän

Raskaudenaikainen alkoholialtistus aiheuttaa ongelmia koko elämän

Sikiöaikana äidin runsaalle alkoholinkäytölle altistuvat FAS-lapset pärjäävät aikuisena selvästi ikätovereitaan huonommin. Muun muassa työttömyys ja mielenterveysongelmat ovat heillä tavallista yleisempiä, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa.

Tutkimukseen osallistui 79 keskimäärin 32-vuotiasta sikiön alkoholisyndroomasta (FAS) kärsivää sekä 3 200 tervettä verrokkia.

Tulosten perusteella sikiön alkoholisyndroomasta kärsivät olivat tarvinneet muita todennäköisemmin erityisopetusta ja olivat todennäköisemmin työttömiä. Oireyhtymää potevista peräti 51 prosenttia oli työttömiä, kun verrokeista työttömiä oli 15 prosenttia.

Työkyvyttömyyseläkkeelle oireyhtymää potevista oli joutunut kolmannes ja yhtä moni sairasti jotain mielenterveyden häiriötä. Myös alkoholiongelmat ja psyykenlääkitykset olivat heillä yleisempiä kuin verrokeilla.

FAS- eli sikiön alkoholisyndrooma aiheutuu äidin runsaasta alkoholinkäytöstä raskauden aikana. Oireyhtymä aiheuttaa erilaisia hermostollisia ongelmia, mm. oppimisen, käytöksen, tarkkaavaisuuden ja muistin häiriöitä. FAS-lapsilla on myös usein oireyhtymään kuuluvia kasvojen rakennepoikkeamia ja muunlaisia rakenteellisia ongelmia.

Suomessa syntyy vuosittain noin sata FAS-lasta, mutta huomattavasti useammat altistuvat äidin alkoholinkäytölle ja voivat saada lievempiä oireita. Raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei tiedetä turvallista rajaa. Tämän vuoksi alkoholista olisi hyvä pidättäytyä kokonaan raskauden aikana.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Pediatrics-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Pediatrics 2015;135:e52–e58)
http://pediatrics.aappublications.org/content/135/1/e52.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje