Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Erikoissairaanhoidon erot eivät selitä köyhien sydänkohtauskuolemia

Erikoissairaanhoidon erot eivät selitä köyhien sydänkohtauskuolemia

Varakkaat suomalaiset selviävät sydänkohtauksesta köyhiä todennäköisemmin ja paremmin, mutta ero ei selity erikoissairaanhoidon hoitokäytännöillä. Suurempi vaikutus on elintavoilla ja elinoloilla. Tiedot käyvät ilmi EuroHOPE-hankkeen aineistoista.

Aiemmin sama aineisto osoitti suomalaisten sydänkohtauspotilaiden yhden vuoden kuolleisuuden noin 5 prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin norjalaispotilaiden.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa ero havaittiin vielä selvemmin, kun potilaat ryhmiteltiin heidän tulotasonsa perusteella. Suomessa rikkaiden potilaiden kuolleisuus on 10 prosenttiyksikköä pienempi kuin köyhimpien. Norjalaisilla ero on 7 prosenttiyksikköä.

Kuolleisuuseroja selvittäessään tutkijat havaitsivat varakkaiden ja koulutettujen potilaiden pääsevän todennäköisemmin pallolaajennushoitoon kahden päivän sisällä sairaalaan saapumisesta, mutta tämä selitti vain noin kymmenyksen tuloryhmien välisistä eroista. Näyttääkin siltä, että hoitokäytäntöjen sijaan suurempi vaikutus on mm. potilaiden elintavoilla, elinoloilla ja sydänriskitekijöillä.

Tutkimuksen aineistoon kerättiin tiedot kaikista vuonna 2009 sattuneista uusista sydänkohtauksista Suomessa ja Norjassa. Tulojen lisäksi analyysissa huomioitiin mm. koulutus, ikä, liitännäissairaudet ja etäisyys sairaalasta.

Tiedot perustuvat Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen analyysiin.

Uutispalvelu Duodecim
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Optimi 4/2014)
http://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/talous/optimi-terveys-ja-sosiaalitalouden-uutiskirje/2014/erikoissairaanhoidon-hoitokaytannot-selittavat-vain-vahan-sosioekonomisia-kuolleisuuseroja

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje