Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Leikkauspotilaiden munuaisvauriot eivät vähene ASA- tai verenpainelääkkeillä

Leikkauspotilaiden munuaisvauriot eivät vähene ASA- tai verenpainelääkkeillä

Akuutti munuaisvaurio on yleinen leikkaushoitoihin liittyvä komplikaatio, mutta niiden vähentäminen ei ole helppoa. Tuoreen tutkimuksen mukaan vähentäminen ei onnistu myöskään ASA-lääkkeillä eikä klonidiini-verenpainelääkkeellä.

Kyseisten lääkkeiden havaittiin ehkäisevän leikkauspotilaiden munuaisvaurioita muutamissa aikaisemmissa tutkimuksissa, mutta tutkimukset eivät olleet yhtä laadukkaita kuin nyt julkaistu.

Tulosten perusteella ASA- eli asetyylisalisyylihappo ei vähentänyt munuaisvaurioita ennen leikkausta otettuna eikä leikkauksen jälkeen, vaikka kuuri kesti kuukauden. Klonidiini ei ollut yhtään tehokkaampi, ja kaikissa ryhmissä potilaista noin 13 prosenttia sai munuaisvaurion tutkimuksen aikana.

ASA-lääkkeiden ja klonidiinin käyttö voi aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia, ja tutkijat halusivat myös selvittää vaikuttavatko ne munuaisvaurion kehittymiseen. Tulokset viittaavat tähän, sillä verenvuotoja ASA-lääkkeiden vuoksi saaneet sairastuivat munuaisvaurioon selvästi muita todennäköisemmin. Sama havaittiin klonidiinia käyttäneillä, joiden verenpaine laski haitallisen alhaiseksi lääkityksen haittavaikutuksena.

Tulokset viittaavat vahvasti siihen, etteivät ASA-lääkitykset tai klonidiini sovi leikkauspotilaiden munuaisvaurioiden ehkäisyyn. Osalla potilaista niistä voi jopa olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä, ja siihen osallistui muuhun kuin sydänleikkaukseen ohjattuja leikkauspotilaita 22 eri maasta. Osana tutkimusta 6 900 potilasta sai ASA-lääkkeitä tai lumelääkettä ennen ja jälkeen leikkauksen. Klonidiiniryhmässä oli yhtä monta osallistujaa. Munuaisvaurioita arvioitiin seerumin kreatiniinipitoisuuksista.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2014;doi:10.1001/jama.2014.15284)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936024#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje