Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Leikki-iässä masentuneesta lapsesta kasvaa usein masentunut koululainen

Leikki-iässä masentuneesta lapsesta kasvaa usein masentunut koululainen

Leikki-iässä masentuneet lapset kärsivät masennuksesta usein myös kouluikäisinä ja varhaisteineinä. Varhain alkavan masennuksen vaikutukset voivatkin olla kauaskantoisia, yhdysvaltalaistutkimuksen tulokset osoittavat. Tutkimuksessa lähes 250 lasta seurattiin 3–5-vuotiaasta 9–12-vuotiaaksi.

Tutkijat havaitsivat, että yli puolet niistä lapsista, joilla arvioitiin olevan masennusoireita leikki-iässä, sai masennusdiagnoosin myös kouluikäisinä. Tarhaiässä masentuneiden lasten todettiin sairastavan masennusta kouluikäisenä 2,5 kertaa todennäköisemmin kuin lasten, joilta varhaiset mielialaoireet puuttuivat. Erityisesti masentuneiden äitien lapsilla havaittiin suurentunut riski masennukseen. Myös leikki-ikäisenä todettu käytöshäiriö lisäsi masennuksen todennäköisyyttä koululaisena.

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa tulokset vahvistavat näyttöä siitä, että lapsuuden masennus on usein pitkäkestoinen ja uusiutuva sairaus. Lisäksi lasten masennus diagnosoidaan liian harvoin. Tulokset korostavatkin varhaisen masennuksen tunnistamisen ja hoidon tärkeyttä, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimuksessa lapsia ja heidän huoltajiaan haastateltiin ja heidän vuorovaikutustaan arvioitiin kuudessa vuosittaisessa ja neljässä puolivuosittaisessa tapaamisessa. Seurannan alussa 74 lapsen ja kuusi vuotta myöhemmin 79 lapsen arvioitiin kärsivän masennuksesta. Tarvittaessa tutkijat ohjasivat lapset jatkohoidon piiriin.

Lasten masennuksen oireet ovat usein samankaltaisia kuin aikuisten, vaikka eri kehityskausiin liittyy tiettyjä ominaispiirteitä. Leikki- ja kouluikäisenä masennus voi ilmetä muun muassa surullisuutena, ärtyneisyytenä, ikävystyneisyytenä, univaikeuksina, kyvyttömyytenä leikkiä muiden kanssa ja kehollisina oireina kuten päänsärkynä tai vatsakipuina. Nykykäsityksen mukaan masennuksen syntyyn vaikuttaa ympäristön ja elämäntapahtumien lisäksi geneettinen ja neurobiologinen alttius. Pikkulasten ja kouluikäisten masennuksen taustalla puutteellisen ja kaltoin kohtelevan vanhemmuuden osuus korostuu.

Tulokset julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Psychiatry 2014;171:768-776)
http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=1859475

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje