Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Masentuneen eturauhassyöpä jää usein huonolle hoidolle

Masentuneen eturauhassyöpä jää usein huonolle hoidolle

Masentuneet eturauhassyöpää sairastavat miehet saavat tehottomampaa hoitoa ja kuolevat syöpään todennäköisemmin kuin miehet, joilla mielialaongelmia ei ole. Tulos perustuu laajaan Journal of Clinical Oncology – lehdessä julkaistuun tutkimukseen.

Masennuksen on todettu heikentävän useiden syöpien kuten rintasyövän ja maksasyövän ennustetta, mutta sen yhteydestä miesten yleisimpään syöpään eturauhassyöpään tiedetään vain vähän.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa kartoitettiin masennuksen vaikutusta eturauhassyövän ennusteeseen seuraamalla 41 000 miestä, joilla oli diagnostisoitu paikallinen eturauhassyöpä vuosien 2004–2007 aikana. Vajaalla 2000 miehellä oli diagnostisoitu myös masennus enintään kaksi vuotta ennen syöpädiagnoosia.

Tutkijat seurasivat miehiä aina vuoteen 2009 saakka. Kun masennuksesta kärsiviä verrattiin muihin eturauhassyöpään sairastuneisiin, heidän todettiin saavan harvemmin säde- ja leikkaushoitoa. Lisäksi masentuneet eturauhassyöpäpotilaat kuolivat seurannan aikana muita miehiä todennäköisemmin. Masentuneet miehet olivat myös muita iäkkäämpiä, vähätuloisempia, naimattomia ja kärsivät useammin muista terveysongelmista.

Tutkijat toteavat, että nyt havaittu negatiivinen yhteys masennuksen ja eturauhassyövän ennusteen välillä pitää vielä varmistaa lisätutkimuksissa. Heidän mukaansa yhteys saattaa selittyä monesta tekijästä. Jo aikaisemmin on havaittu, etteivät mielenterveyden häiriöstä kärsivät saa aina yhtä hyvää hoitoa kuin muut. Masentuneet miehet saattavat olla myös haluttomampia kajoaviin toimenpiteisiin kuten leikkaukseen. Myös masennuksen vaikutus terveyskäyttäytymiseen, uneen ja sosiaalisiin suhteisiin voi olla yhteyden taustalla.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Clinical Oncology July 7, 2014, doi: 10.1200/JCO.2013.51.1048)
http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/07/02/JCO.2013.51.1048.abstract?sid=c09c69fd-cef2-40d7-962d-6d7a716d0c98

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje