Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Ihmissuhdeongelmat saattavat johtaa ennenaikaiseen kuolemaan

Ihmissuhdeongelmat saattavat johtaa ennenaikaiseen kuolemaan

Yksityiselämän ihmissuhdeongelmat saattavat vähentää keski-ikäisten miesten ja naisten elinvuosia. Tulos perustuu laajaan tanskalaistutkimukseen, jossa kartoitettiin perheenjäseniin, ystäviin ja naapureihin liittyvien huolien, konfliktien ja vaatimusten yhteyttä kuolleisuuteen yli kymmenen vuoden seurannassa.

Tulokset osoittivat, että jatkuvista konflikteista läheisten ja naapureiden kanssa raportoineilla oli 2-3 kertaa suurempi kuoleman vaaraa kuin niillä, joiden mukaan konfliktit olivat harvinaisia. Vastaavasti puolison ja lasten taholta tulevien vaatimusten ja huolien todettiin lisäävän kuoleman riskiä 50–100 prosenttia senkin jälkeen, kun tulosta mahdollisesti sekoittavat tekijät kuten sukupuoli, aviosääty, masennusoireet ja työstatus oli huomioitu. Erityisesti miesten ja työttömien todettiin olevan haavoittuvaisia sosiaalisiin suhteisiin liittyville ongelmille.

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa hyvien ihmissuhteiden on toistuvasti havaittu edistävän hyvinvointia. Tutkijat toteavat, että persoonallisuuden piirteet vaikuttavat osaltaan siihen, miten yksilö havainnoi, tulkitsee ja reagoi stressiin. Heidän mukaansa hyvät konfliktien hallintataidot saattavat hillitä ihmissuhteisiin liittyvän stressin negatiivisia vaikutuksia.

Etenevään seurantatutkimukseen osallistui lähes 10 000 36–52-vuotiasta miestä ja naista. Vuosien 2000–2011 aikana 196 naista (4 %) ja 226 miestä (6 %) menehtyi. Lähes puolet kuolemista johtui syövistä ja loput sydänsairauksista, aivohalvauksista, maksasairauksista, onnettomuuksista ja itsemurhista.

Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology and Community Health 2014; 68:720-727)
http://jech.bmj.com/content/68/8/720.abstract.html?etoc

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje