Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Ilmansaasteet ehkä yhteydessä muistiongelmiin

Ilmansaasteet ehkä yhteydessä muistiongelmiin

Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan iäkkäiden muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot saattavat heikentyä nopeammin, jos heidän asuinympäristönsä hengitysilmassa on runsaasti PM2,5-pienhiukkasia.

Pienhiukkasia tulee mm. autojen ja teollisuuden päästöistä, ja niille altistuminen on yhdistetty monien sydän- ja verisuonisairauksien sekä hengitystautien oireisiin. Muistia ja muita kognitiivisia toimintoja koskevia havaintoja on vähemmän.

Yhdysvaltalaiset saivat tuloksensa yhdistämällä laajassa väestötutkimuksessa kerättyjä terveystietoja tietoihin osallistujien asuinalueiden ilmansaasteista.

Tulokset osoittivat PM2,5-pienhiukkaspitoisuuksille pahiten altistuvien kognitiiviset kyvyt heikommaksi kuin osallistujien, joiden asuinalueiden hengitysilmassa oli vähiten pienhiukkasia. Erityisesti tämä koski episodista eli tapahtumamuistia, jolla tarkoitetaan kykyä tallentaa ja palauttaa mieleen omaan elämään liittyviä, ajan ja paikan suhteen jäsentyviä tapahtumia. Episodista muistia mitataan muistitesteillä, joissa edellytetään esimerkiksi kertomuksen, sanaryhmien tai kuvioiden mieleen palautusta heti tai lyhyen ajan kuluttua.

Yhdysvaltalaisten havainnot pitää varmistaa uusissa tutkimuksissa ennen kuin nyt havaitun muistin heikkenemisen voi varmasti sanoa johtuvan pienhiukkasista. Ilman pienhiukkaset on kuitenkin yhdistetty moniin terveyshaittoihin, joten yhteys on uskottava. Hiljattain julkaistut eurooppalaistutkimukset viittaavat pienhiukkasten aiheuttavan terveyshaittoja jo pitoisuuksina, joita tällä hetkellä pidetään turvallisina.

EU:ssa ja Suomessa PM2,5-pienhiukkasten vuotuinen raja-arvo on 25 mikrogrammaa kuutiossa ilmaa ja PM10-hiukkasten 40 mikrogrammaa. Suurin osa pienhiukkasista kulkeutuu Suomeen ulkomailta, mutta myös puun pienpoltto on paikallisesti merkittävä pienhiukkaslähde.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(American Journal of Epidemiology 2014; doi: 10.1093/aje/kwu155)
http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2014/06/24/aje.kwu155.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje