Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Vanha skitsofrenian injektiolääke uuden veroinen

Vanha skitsofrenian injektiolääke uuden veroinen

Skitsofrenian pitkäaikaislääkityksessä käytettävät uudet injektiolääkkeet eivät välttämättä ole sen tehokkaampia kuin vanhat injektiolääkkeet, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Havainto on mielenkiintoinen, sillä tätä ennen uusia ja vanhempia injektiolääkkeitä ei ole verrattu keskenään.

Pitkävaikutteisia injektiolääkityksiä käytetään etenkin, jos potilaan sairaudentunto on puutteellinen eikä hän noudata lääkityksiään.

Tutkimuksessa uudempaa, ns. toisen sukupolven psykoosilääkkeisiin kuuluvaa paliperidonipalmitaattia verrattiin vanhempaan haloperidolidekanoaattiin skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista häiriötä potevien hoidossa. Potilaat satunnaistettiin saamaan jompaakumpaa lääkettä pistoksina kerran kuussa pisimmillään kahden vuoden ajan.

Tulokset osoittivat, ettei potilaiden oireilussa havaittu juurikaan eroja riippumatta siitä kumpaa lääkettä he saivat. Kummassakin ryhmässä esimerkiksi yhtä moni potilas joutui sairaalahoitoon ja yhtä monen lääkitys vaihdettiin tai lopetettiin vähäisen tehon takia.

Kummallakin lääkkeellä oli omanlaisensa haittavaikutukset. Paliperidonipalmitaattia saaneet mm. lihoivat muutaman kilon ja haloperidolidekanoaattia saaneet laihtuivat noin kilon tutkimuksen aikana. Haloperidolidekanoaattia saaneille tuli lisäksi motorista levottomuutta, akatisiaa, selvästi todennäköisemmin kuin paliperidonipalmitaatilla lääkityille.

Tulokset viittaavat siihen, ettei tutkittujen lääkkeiden välillä todennäköisesti ole merkittäviä tehoeroja. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin tutkimuksissa, joissa vanhoja psykoosilääkkeitä on verrattu uudempiin lääkkeisiin.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2014;311:1978–1986)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1872816#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje