Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Masennuslääke lievittää Alzheimer-potilaan levottomuutta

Masennuslääke lievittää Alzheimer-potilaan levottomuutta

Alzheimerin tautiin kuuluu osalla potilaista levottomuutta, ärtyisyyttä ja aggressiivisuutta, joita hoidetaan usein psykoosilääkkeillä. Tuoreen tutkimuksen mukaan saman vaikutuksen voisi saada aikaiseksi sitalopraami-masennuslääkkeellä. Sitalopraami ei ole vailla haittavaikutuksia, mutta se saattaisi olla psykoosilääkkeitä turvallisempi.

Yhdysvaltalaisessa JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat kokeeseen, jossa 190 levottomuusoireista kärsivää Alzheimer-potilasta sai yhdeksän viikon ajan sitalopraamia tai lumevalmistetta.

Kun potilaiden levottomuusoireita arvioitiin uudelleen tutkimuksen lopussa, sitalopraamia saaneista 40 prosenttia oli kokenut oireiden huomattavaa lieventymistä. Lumevalmistetta saaneista niin kävi 26 prosentille. Potilaiden hoitajat vahvistivat sitalopraamia saaneiden olleen vähemmän stressaantuneita lääkityksen ansiosta.

Sitalopraamin käyttö ei ollut täysin ongelmatonta, sillä se aiheutti osalle potilaista sydämen sykkeen epäsäännöllisyyttä, joka saattaa suurentaa esimerkiksi sydänkohtauksen vaaraa. Lisäksi sitalopraamiryhmäläisten muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikkenivät hieman enemmän kuin verrokkien.

Haittavaikutuksiin pitää suhtautua vakavasti, mutta samanlaisia haittoja liittyy myös psykoosilääkkeisiin, joilla levottomia Alzheimer-potilaita usein lääkitään. On hyvin mahdollista, että sitalopraamin haitat etenkin pienillä annoksilla jäävät psykoosilääkkeiden haittoja pienemmiksi. Sitalopraamia voikin kokeilla potilailla, joiden levottomuus ei hellitä muilla hoidoilla, tutkijat suosittavat.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2014;311:682-691)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1829989#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje