Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Keskosen insuliini usein koholla syntymästä saakka

Keskosen insuliini usein koholla syntymästä saakka

Keskosena syntyvien veren insuliinitasot ovat yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan usein koholla jo heti syntymän jälkeen. Ne pysyvät koholla myös varhaislapsuudessa, joten on mahdollista, että keskoset ovat tämän takia tavallista alttiimpia sairastumaan diabetekseen. Yhdysvaltalaisten tulokset julkaistiin lääketieteellisessä JAMA-lehdessä.

Tutkimusta varten tutkijat selvittivät 1 400 vuosina 1998–2010 syntyneen lapsen veren insuliinipitoisuudet heti syntymän jälkeen sekä uudelleen vuosina 2005–2012.

Kun tutkijat yhdistivät insuliinimittausten tulokset tietoihin lasten syntymäpainosta ja mahdollisesta keskosuudesta, he havaitsivat insuliinipitoisuudet suuremmiksi lapsilla, jotka olivat syntyneet ennenaikaisena. Yhteys voimistui mitä ennenaikaisempana lapsi oli syntynyt, mutta se havaittiin jo lievästi ennenaikaisilla.

Erot insuliinipitoisuuksissa eivät olleet suuren suuria, mutta tutkijoista ne voivat riittää suurentamaan lasten riskiä sairastua diabetekseen myöhemmin elämässä. Aiemmissa tutkimuksissa tästä on saatu viitteitä, mutta ennen nyt tehtyä tutkimusta ei ole ollut selvää näkyvätkö erot jo heti syntymän jälkeen, vai kehittyvätkö ne vähitellen lapsuuden aikana.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2014;DOI:10.1001(jama.2014.1)

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje