Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Pitkään imetetyt etevämpiä jo alle kaksivuotiaina

Pitkään imetetyt etevämpiä jo alle kaksivuotiaina

Pitkään imetetyt lapset pärjäävät monissa motorisia ja kognitiivisia taitoja mittaavissa testeissä paremmin kuin ikätoverit, joiden rintaruokinta jää lyhyeksi, kreikkalaistutkimus osoittaa.

Erot näkyvät etenkin verrattaessa yli kuusi kuukautta rintaruokinnalla olleita lapsiin, joita ei ole imetetty lainkaan. Kuitenkin jokainen lisäkuukausi rintaruokinnalla liittyy parempaan kognitiiviseen, motoriseen ja kielelliseen testimenestykseen 18 kuukauden iässä.

Kreikkalaisten havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka imettäminen on liitetty kognitiivisten kykyjen kehittymiseen aiemminkin, tieto imetyksen keston vaikutuksista kielelliseen ja motoriseen kehitykseen on ollut vähäisempää.

Tutkimukseen osallistui 540 kreetalaisäitiä lapsineen. Yhteydet pysyivät ennallaan senkin jälkeen, kun tutkijat huomioivat monia vanhempiin ja lapsiin liittyviä tekijöitä, jotka olisivat voineet selittää testimenestystä.

Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Journal of Epidemiology & Community Health 2013;DOI:10.1136/jech-2013-202500)
http://jech.bmj.com/content/early/2013/12/13/jech-2013-202500.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje