Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Epileptikoiden onnettomuuskuolemat liitoksissa mielenterveysongelmiin

Epileptikoiden onnettomuuskuolemat liitoksissa mielenterveysongelmiin

Epilepsiaa sairastavien varhaiset kuolemat voivat osittain selittyä mielenterveyshäiriöillä, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa. Masennus ja muut mielen sairaudet voivat selittää etenkin onnettomuuskuolleisuutta ja itsemurhia.

Ruotsalaisten tulokset ovat tervetulleita, sillä mielenterveysongelmien merkitys epileptikoiden varhaisissa kuolemissa on ollut epäselvä.

Tutkimusta varten tutkijat etsivät terveysrekistereistä kaikki vuosina 1954–2009 syntyneet epilepsiadiagnoosin saaneet ruotsalaiset ja vertasivat heitä terveisiin verrokkeihin sekä terveisiin sisaruksiin. Aineisto koostui 70 000 epileptikon, 660 000 verrokin ja 81 000 terveen sisaruksen rekisteritiedoista.

Kun tutkijat vertasivat epilepsiaa sairastavien kuolleisuutta verrokkiryhmien kuolleisuuteen, he havaitsivat epileptikoiden menehtyneen kolmekymppisenä jopa 11 kertaa todennäköisemmin. Kaikkiaan noin 9 prosenttia epilepsiaa sairastavista menehtyi seurannan aikana. He olivat keskimäärin 35-vuotiaita kuollessaan.

Epilepsiaa sairastavien kuolemista 16 prosenttia johtui ulkoisista syistä, etenkin onnettomuuksista sekä itsemurhista, ja valtaosaan näistä liittyi myös mielenterveyshäiriöitä. Varsinkin toistuvat masennusjaksot ja päihdeongelmat suurensivat riskejä.

Tulokset viittaavat siihen, että epilepsiaa sairastavien onnettomuus- ja itsemurhakuolemia voisi todennäköisesti vähentää, jos heidän mielenterveysongelmiinsa kiinnitettäisiin enemmän huomiota.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Lancet-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2013;382:1646–1654)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960899-5/abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje