Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Laihduttaminen hillitsee eteisvärinää

Laihduttaminen hillitsee eteisvärinää

Liikakilojen karistaminen voisi lievittää monien eteisvärinä-rytmihäiriötä sairastavien oireita ja jopa muokata heidän sydämiään suotuisampaan suuntaan. Australialaistutkimuksen perusteella laihduttaminen auttaa myös vähentämään lääkityksiä.

Australialaistutkijoiden havainnot perustuvat kokeeseen, jossa 150 lihavaa eteisvärinäpotilasta satunnaistettiin 15 kuukaudeksi joko laihdutusryhmään tai elintapaneuvontaa saavaan verrokkiryhmään.

Tutkimuksen ajan kaikki potilaat saivat intensiivistä hoitoa eteisvärinäänsä, mutta suotuisat vaikutukset olivat selvästi suurempia laihdutusryhmässä. Seurannan aikana heidän eteisvärinänsä harventuivat, kestivät lyhyemmän aikaa ja ylipäätään lievenivät ja he pärjäsivät pienemmillä lääkeannoksilla kuin verrokit. Lisäksi laihdutusryhmäläisten sydämessä havaittiin rakenteellisia muutoksia, jotka saattoivat selittää eteisvärinän lieventymisen. Laihdutusryhmäläiset laihtuivat keskimäärin 14 kiloa ja verrokit keskimäärin 4 kiloa.

Lihavuus on tunnettu eteisvärinän riskitekijä, mutta laihduttamisen vaikutuksia eteisvärinän oireisiin on tutkittu vähänpuoleisesti. Tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että yhdistettynä intensiiviseen verenpaineen, kolesteroliongelmien ja muiden eteisvärinän riskitekijöiden hoitoon laihduttaminen voi olla erittäin tehokas apu eteisvärinäpotilaille. Laihduttaminen myös vähentää muita riskitekijöitä, joten se todennäköisesti tehostaa muiden hoitojen vaikutuksia.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton Jama-lehdessä.

Eteisvärinä on yleinen rytmihäiriö, joka ilmenee sydämen tykytyksenä, hengenahdistuksena ja väsymyksenä. Eteisvärinää potee joka kymmenes yli 65-vuotias.

Eteisvärinän uskotaan yleistyvän ja vuonna 2060 eurooppalaisista yli 55-vuotiaista lähes 18 miljoonan ennustetaan sairastavan sitä. Tämä on noin kaksi kertaa enemmän kuin nykyään.

Uutispalvelu Duodecim
(JAMA 2013;310:2050–2060)
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1779533#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje