Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Varhaisella dementialla ainakin kahdeksan ehkäistävää riskitekijää

Varhaisella dementialla ainakin kahdeksan ehkäistävää riskitekijää

Varhainen eli ennen 65. ikävuotta alkava dementia on osin geneettinen sairaus, mutta ruotsalaistutkijoiden mukaan sillä on myös monia ehkäistävissä olevia riskitekijöitä.

Heidän tutkimuksensa perustuu lähes 500 000 ruotsalaismiehen rekisteritietoihin 54 vuoden ajalta. Riskitekijöitä koskevat tiedot oli kerätty miesten suorittaessa asepalvelusta vuosina 1969–1979.

Tulokset osoittivat, että varhaisen dementian riskiä suurensivat runsas alkoholin käyttö, muut päihteet, aivohalvaus, psyykenlääkkeet, masennus, isän dementia, armeijassa havaittu heikko kognitiivinen toimintakyky sekä lyhytkasvuisuus. Myös korkea verenpaine liittyi dementian riskiin, mutta tulokset olivat tältä osin epäselvempiä.

Suurimmassa varhaisen dementian riskissä olivat miehet, jotka 18-vuotiaana menestyivät heikoiten muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä ja joilla lisäksi oli vähintään kaksi edellä mainittua riskitekijää. Heidän sairastumisriskinsä oli peräti 20-kertainen verrattuna muihin miehiin.

Tulokset viittaavat siihen, että varhaista dementiaa voi ehkäistä tai ainakin sen todennäköisyyttä voi pienentää. Suurin yksittäinen vaikutus oli alkoholinkäytöllä. Runsas käyttö 18-vuotiaana ennakoi suurkulutusta myös myöhemmin elämässä, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin Jama Internal Mecine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Jama Internal Mecine 2013;DOI:10.1001/jamainternmed.2013.9079)
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1726998#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje