Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Eturauhassyöpää ei tulisi seuloa ilman miehen erityistä toivetta

Eturauhassyöpää ei tulisi seuloa ilman miehen erityistä toivetta

Lääkäreiden tulisi informoida 50–69-vuotiaita miehiä eturauhassyöpäseulontojen rajallisista hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Syöpää ei tulisi seuloa miehiltä, jotka eivät erityisesti toivo testausta, todetaan arvostetussa Annals of Internal Medicine -lehdessä julkaistussa hoitosuosituksessa.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä, ja sitä voidaan seuloa verikokeesta prostataspesifisen antigeenin PSA:n avulla. PSA-testit ovat kiisteltyjä, sillä valtaosa seulonnoissa löydetyistä syövistä on paikallisia ja hitaasti kasvavia, joiden ennuste olisi hyvä ilman hoitoakin. Hoidoista on seurauksena myös omat haittansa, jotka voivat olla jopa suurempia kuin syövän aiheuttamat. Rutiininomaista PSA-seulontaa ei ole tämän vuoksi suositeltu miehille, joilla ei ole suurentuneen eturauhasen aiheuttamia oireita kuten virtsan keräytymiseen tai rakon tyhjentämiseen liittyviä vaikeuksia tai verivirtsaisuutta.

Eturauhassyövän seulontaan liittyvien kiistanalaisuuksien vuoksi yhdysvaltalaislääkäreiden yhdistys American College of Physicians laati lääkäreille kohdennetun hoitosuosituksen jo olemassa olevien seulontasuositusten pohjalta.

Hoitosuosituksessa todetaan, että lääkäreiden tulisi perustaa päätöksensä eturauhassyövän seulonnasta potilaan eturauhassyövän riskiin, yleiseen terveydentilaan sekä elinajan odotteeseen. Suosituksen mukaan lääkäreiden täytyisi kertoa potilaille seulonnan rajallisista hyödyistä sekä mahdollisista haitoista, ja huomioida potilaan oma toive seulontapäätöstä tehtäessä. Suosituksen perusteella eturauhassyöpää ei tulisi seuloa PSA-testin avulla alle 50-vuotialta tai yli 69-vuotiailta miehiltä, joilla ei ole erityistä riskiä sairastua eturauhassyöpään. Eturauhassyöpää ei hoitosuosituksen mukaan tulisi seuloa myöskään miehiltä, joiden odotettavissa oleva elinaika on alle 10–15 vuotta.

Uutispalvelu Duodecim
Annals of Internal Medicine 2013;158:716–769
http://annals.org/article.aspx?articleid=1676183

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje