Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Kolesteroli- ja osteoporoosilääkkeen yhdistelmä pienentää vatsa-aortan kalkkeutumia

Kolesteroli- ja osteoporoosilääkkeen yhdistelmä pienentää vatsa-aortan kalkkeutumia

Sydämestä alkavan ison valtimon aortan pallean alapuolisen osan eli vatsa-aortan kalkkeutuminen on aiemmissa tutkimuksissa liitetty sydän- ja verisuonisairauksiin. Kolesterolia alentavien statiini-lääkkeiden on todettu tehoavan puutteellisesti vatsa-aortan kalkkeutumiin, mutta statiinien yhdistäminen osteoporoosin hoidossa käytettävään bisfosfonaatti lääkkeeseen saattaa korjata asian.

Arvostetussa Circulation-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 108 korkeasta kolestesterolista kärsivää miestä ja naista satunnaistettiin saamaan vuoden ajan päivittäin joko 20 milligrammaa statiini atorvastatiinia tai 400 milligrammaa bisfosfonaatti etidronaattia tai näiden yhdistelmää. Tutkittavien aortan seinämiä kuvattiin magneettikuvauksella seurannan alussa sekä kuuden kuukauden ja vuoden päästä.

Tulokset osoittivat, että yksinään käytettynä statiinit pienensivät rinta-aortassa ja bisfosfonaatit vatsa-aortassa sijaitsevia kalkkeutumia. Yhdistelmähoitoa saaneilla niin rinta- kuin vatsa-aortan kalkkeutumien koko oli pienentynyt merkitsevästi enemmän kuin vain yhtä lääkettä saaneiden. Lääkkeiden yhteisvaikutuksen todettiin olevan huomattavampi kuin kummankaan lääkkeen yksinään.

Tutkijoiden mukaan yhdistelmähoidon aikaan saama vatsa-aortan kalkkeutumien pieneneminen saattaisi vähentää sydäntapahtumista johtuvaa kuolleisuutta. Tarvitaan kuitenkin jatkotutkimuksia ennen kuin yhteys voidaan varmentaa.

Uutispalvelu Duodecim
Circulation 2013;127:2327–2335
http://circ.ahajournals.org/content/127/23/2327.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje