Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Osa masennuslääkkeistä voi haitata sydämen toimintaa

Osa masennuslääkkeistä voi haitata sydämen toimintaa

Ainakin osa masennuslääkkeistä saattaa vaikuttaa sydänkammioiden toimintaan, ja siten suurentaa rytmihäiriöiden vaaraa. Havainnon tehneet yhdysvaltalaistutkijat kuitenkin korostavat, ettei heillä ole näyttöä siitä, että lääkkeisiin liitetyt sydänvaikutukset olisivat käytännössä vaaraksi potilaille.

Yhdysvaltalaisten havaintojen mukaan kaksi SSRI-lääkkeisiin eli serotoniinin takaisinoton estäjiin lukeutuvaa lääkettä, sitalopraami ja essitalopraami sekä trisyklisiin masennuslääkkeisiin kuuluva amitriptyliini liittyvät osalla potilaista sydämen QT-ajan pidentymiseen. QT-aika kuvaa sydänkammioiden sähköistä aktiviteettiä ja sen pidentyminen liittyy mm. rytmihäiriöiden riskiin.

Havaitut vaikutukset olivat kuitenkin pieniä eikä vielä ole varmaa lisäävätkö ne kyseisiä masennuslääkkeitä käyttävien sydänriskejä. Tulokset on silti hyvä muistaa, jos masennuslääkitylle kehittyy rytmihäiriöitä.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa, ja se perustuu noin 36 000 masennuslääkitykselle määrätyn potilaan sydänsähkökäyriin. Sitalopraamin, essitalopraamin ja amitriptyliinin lisäksi potilaat käyttivät kahdeksaa eri masennuslääkettä, mutta niihin ei liittynyt QT-vaikutuksia.

Uutispalvelu Duodecim
(BMJ 2013;346:f288)
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f288

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje