Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Itsemurhaa yrittäneet kuolevat nuorempina myös luonnollisiin syihin

Itsemurhaa yrittäneet kuolevat nuorempina myös luonnollisiin syihin

Itsemurhaa yrittäneet elävät usein muita lyhyemmän elämän. Osin tämä johtuu itsemurhista ja onnettomuuksista, mutta merkittävä osa ennenaikaisista kuolemista seuraa luonnollisista syistä kuten sydämen ja verisuonten sairauksista, brittitutkimus osoittaa.

Britit keräsivät havaintonsa kuusivuotisen seurannan aikana, ja sen perusteella luonnollisista syistä johtuvat kuolemat ovat noin kolme kertaa yleisempiä itsemurhaa yrittäneillä kuin samanikäisessä väestössä yleensä. Yhdessä muiden kuolinsyiden kanssa tämä tarkoittaa noin 30 vuotta lyhyempää elämää kuin elinajanodotteiden perusteella voisi olettaa.

Itsemurhaa yrittäneiden suurempaa kuolleisuutta selittävät heikko taloudellinen ja sosiaalinen asema, mutta myös mielenterveysongelmat ja päihteet, tutkijat havaitsivat. Alkoholin liikakäyttö liittyi etenkin ruoansulatuselimistön sairauksista johtuviin kuolemiin.

Mielenterveysongelmat saattavat puolestaan selittää etenkin sydämen ja verisuoniston sairauksia koskevia havaintoja. Mielenterveyspotilaiden fyysiset sairaudet jäävät usein huonolle hoidolle, mikä Suomessa näkyy esimerkiksi psykoosipotilaiden 2–3-kertaisena sepelvaltimotautikuolleisuutena 70 vuoden iässä.

Tutkimuksessa seurattiin yli 30 000 miestä ja naista, jotka olivat joutuneet sairaalahoitoon itseaiheutetun myrkytyksen tai vamman takia vuosina 2000–2007. Heistä hieman alle kaksituhatta menehtyi kuusivuotisen seurannan aikana. Tulokset julkaistiin arvostetussa Lancet-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2012;380:1568–1574)
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2961141-6/abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje