Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla ADHD-pojat pärjäävät huonommin aikuisina

ADHD-pojat pärjäävät huonommin aikuisina

ADHD-tarkkaavaisuushäiriöllä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia poikien elämään. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan aikuisina he ovat kouluttautuneet vähemmän, heidän tulonsa ovat pienemmät ja heillä on päihdeongelmia enemmän kuin muilla samanikäisillä. Havainto korostaa miten tärkeää tarkkaavaisuushäiriöiden varhainen hoitaminen on.

Yhdysvaltalaisten tulokset perustuvat tutkimukseen, jossa 135 ADHD-diagnoosin saanutta ja yhtä montaa tervettä samanikäistä seurattiin yli kolmen vuosikymmenen ajan.

Kun osallistujia verrattiin toisiinsa nelikymppisinä, ADHD-diagnoosin kahdeksanvuotiaana saaneet olivat käyneet kouluja keskimäärin 2,5 vuotta vähemmän ja heistä selvästi harvemmat olivat käyneet lukion loppuun tai opiskelleet yliopistossa. He olivat myös pärjänneet työelämässä heikommin kuin muut, mikä näkyi keskimäärin 40 000 dollaria alhaisempina vuosituloina, tulokset osoittivat. Myös työttömyys oli heillä yleisempää.

Tulokset osoittivat lisäksi, että ADHD:ta potevien avioliitot päättyivät usein eroon, minkä lisäksi monet henkilökohtaiset vaikeudet, kuten päihdeongelmat, olivat heillä tavallista yleisempiä.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena siitä, miten laaja-alaisesti lapsuudessa havaittavat tarkkaavaisuushäiriöt voivat vaikeuttaa elämää. Tämän vuoksi ADHD-diagnoosin saaneiden hoitoa ja seurantaa ei pitäisi lopettaa lapsuudessa, sillä monet voisivat tarvita tukea pitkälle aikuisuuteen.

Tutkimus julkaistiin Archives of General Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of General Psychiatry 2012;doi:10.1001/archgenpsychiatry.2012.271)
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1378851#Abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje