Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Läsnäoloharjoitukset eivät hillitse astmaa, mutta vähentävät stressiä

Läsnäoloharjoitukset eivät hillitse astmaa, mutta vähentävät stressiä

Meditoimista muistuttava mindfulness-läsnäoloharjoittelu vähentää stressiä ja hillitsee ahdistusta, mutta astmaoireita sen avulla ei pysty lievittämään. Mindfulness on monien suomalaislääkärienkin suosima menetelmä, jota on kokeiltu myös somaattisten sairauksien hoidossa.

Tulokset perustuvat Thorax-lehdessä julkaistuun tutkimukseen, jossa 80 astmapotilasta satunnaistettiin kahdeksaksi viikoksi mindfulness-harjoituksiin tai vertailuryhmään, jossa jaettiin astmatietoa.

Kun potilaita verrattiin vuoden kuluttua, mindfulness-harjoituksiin osallistuneet kokivat stressin vähentyneen ja elämänlaadun parantuneen enemmän kuin verrokit, mutta keuhkotoiminnassa ei havaittu eroja ryhmien välillä.

Aineiston pienuuden vuoksi tuloksia kannattaa tulkita varoen, ja ne pitää vielä varmistaa uusissa tutkimuksissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei mindfulness lievitä astmaoireita.

Mindfulness-harjoituksessa ihminen suuntaa tarkkaavaisuutensa tähän hetkeen ja meneillään olevaan toimintaan. Se vähentää muun muassa stressiä ja ahdistuneisuutta, minkä takia menetelmän on ajateltu auttavan monia pitkäaikaissairaita.

Uutispalvelu Duodecim
(Thorax 2012;67:769–776)
http://thorax.bmj.com/content/67/9/769.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje