Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Keski-iän masennusoireet liitoksissa aluksi sepelvaltimotautiin ja myöhemmin aivohalvaukseen

Keski-iän masennusoireet liitoksissa aluksi sepelvaltimotautiin ja myöhemmin aivohalvaukseen

Keski-iässä masennusoireista kärsivät miehet näyttävät sairastuvan aluksi tavanomaista herkemmin sepelvaltimotautiin ja myöhemmin aivohalvaukseen. Masennuksen yhteys kumpaankin sairauteen on tunnettu ennenkin, mutta nyt tehty havainto sairauksien ajallisesta yhteydestä on mielenkiintoinen.

Stroke-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin kymmenen vuoden ajan 9 600 keski-ikäistä miestä. Miesten mielialaoireita kartoitettiin kyselyllä tutkimuksen alussa. Seurannassa noin 650 miestä sairastui sepelvaltimotautiin ja 140 miestä sai aivohalvauksen.

Tutkijat ottivat analyyseissä huomioon useita riskitekijöitä, jotka saattaisivat vaikuttaa masennusoireiden ja sepelvaltimotaudin sekä aivohalvauksen yhteyteen kuten perinteiset sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät ja masennuslääkkeiden käytön.

Kun nämä seikat oli huomioitu, todettiin lähtötilanteessa masennusoireista kärsineiden miesten sairastuvan viiden vuoden sisällä noin 40 prosenttia todennäköisemmin sepelvaltimotautiin kuin miesten, joilla mielialaoireita ei ilmennyt. Vastaavasti viiden vuoden jälkeen masennusoireista kärsineiden miesten aivohalvausriski osoittautui lähes kaksi kertaa tavanomaista suuremmaksi. Yhteys oli merkittävämpi aivoinfarktin kuin aivohalvauksen kohdalla.

Tutkimus ei vastaa siihen, miksi masennusoireet saattavat lisätä lyhyellä tähtäimellä sepelvaltimotaudin ja pitkällä tähtäimellä aivohalvauksen vaaraa. Eräiden aiempien tutkimusten mukaan masennukseen liittyy usein diabetesta, haitallisia elintapoja ja korkeaa verenpainetta. Mielialaoireista kärsivät voivat myös laiminlyödä lääkityksiään ja muuta hyvinvointiaan ja siten altistua sepelvaltimotaudille ja aivohalvauksille. On myös mahdollista, että masennus itsessään heikentäisi terveyttä esimerkiksi stressihormonien tai tulehdusten välityksellä.

Tulosten perusteella saattaisikin olla mahdollista, että masennusoireita tehokkaasti hoitamalla voitaisiin vähentää keski-ikäisten miesten sepelvaltimo- ja aivohalvaussairastavuutta.

Uutispalvelu Duodecim
(Stroke 2012;43 1761-1767)
http://stroke.ahajournals.org/content/43/7/1761.abstract

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje