Lääketietokeskus Ajankohtaista Lääkealalla Lihavuusleikkaus ei vähennä riskipotilaiden terveydenhoitokuluja

Lihavuusleikkaus ei vähennä riskipotilaiden terveydenhoitokuluja

Sairaalloisen lihavuuden hoidossa käytetty laihdutusleikkaus ei näytä vähentävän iäkkäiden lihavuuden oheissairauksista kärsivien potilaiden terveydenhoitokuluja muutaman vuoden säteellä. Tulos perustuu Archives of Surgery – lehdessä julkaistuun tutkimukseen.

Lihavuusleikkauksen on todettu olevan tehokkain tapa vaikeasta lihavuudesta kärsivien painon pudottamiseen. Leikkaushoidon suurin hyöty ilmenee lihavuuden oheissairauksien vähentymisenä ja koetun elämänlaadun parantumisena. Leikkausta on perusteltu myös kustannustehokkuudella, sillä useissa tutkimuksissa leikkauksen läpikäyneiden potilaiden terveydenhoitokulujen on osoitettu olevan pienemmät kuin leikkaushoitoon tukeutumattomien.

Koska sairaalloisen lihavuuden kirurginen hoito on yleistynyt, ovat yhä useammat leikkauspotilaat iäkkäitä ja lihavuuden oheissairauksista kärsiviä. Yhdysvaltalaistutkimuksessa kartoitettiinkin, miten laihdutusleikkaus vaikutti riskipotilaiden terveydenhoitokuluihin. Tutkimuksessa verrattiin 847 laihdutusleikkauksen läpikäyneen veteraanin ja 847 sairaalloisesta lihavuudesta kärsivän leikkaushoitoon tukeutumattoman verrokkiveteraanin tietoja toisiinsa.

Tulokset osoittivat, että laihdutusleikattujen riskipotilaiden terveydenhoitokulut olivat kolmen vuoden päästä leikkauksesta yhtä suuria kuin verrokkien.

Tutkijoiden mukaan ero aikaisempiin tutkimuksiin selittynee ainakin osaksi nykyisen tutkimuksen potilasotoksella, joka koostui suurimmaksi osaksi vanhoista lihavuuden oheissairauksista kärsivistä miehistä. Täten tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä muihin potilasryhmiin. Tutkijoiden mukaan tulokset eivät myöskään poissulje sitä, etteivätkö leikattujen terveydenhoitokulut osoittautuisi pienemmiksi pidemmässä seurannassa.

Suomessa lihavuusleikkauksia pidetään perusteltuina, kun henkilö on jo yrittänyt muita keinoja ja on sairaalloisen lihava erityisesti, kun lihavuuteen liittyy oheissairaus. Jos lihavuuteen liittyy useampi kuin yksi oheissairaus tai vaikeahoitoinen diabetes, voidaan leikkaushoitoa harkita vaikka painoindeksi olisi vain 35. Ensisijainen menetelmä on mahalaukun ohitusleikkaus.

Uutispalvelu Duodecim
(Archives of Surgery 2012;147(7):633-640)
http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1217291

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje